לחצו להתקשרות:

משכנתאות למוגבלים בבנק

נטילת משכנתא למוגבלים בחשבון הבנק עלולה להיות בעייתית. נטילת משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים, גם היא איננה דבר של מה בכך. מהי הגבלה בחשבון הבנק? מה המשמעות שלה באשר לקבלת משכנתאות או הלוואות חוץ בנקאיות למוגבלים בבנק? מהי בעצם משכנתא למוגבלים בבנק? היכן ניתן להשיג אותה? בשורות להלן נעסוק בסוגיות שהובאו לעיל בהרחבה.

אם אתם לקוחות מוגבלים בבנק ואם יש לכם צורך בנטילת משכנתא או הלוואה חוץ בנקאית לכל מטרה כנגד נכסים, זה המקום עבורכם. אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ ומסייעים, בין השאר, גם ללקוחות מוגבלים בבנק. היועצים הפיננסיים המנוסים שלנו  יעשו הכל בכדי להשיג עבורכם את המשכנתא המתאימה ביותר לצרכים וליכולות שלכם.

כדאי ליצור קשר כבר כעת, באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה. אחד מאנשי המקצוע שלנו יחזור אליכם בהקדם ויסייע לכם להגדיר בצורה מדויקת את הצרכים שלכם. בנוסף, הוא יבדוק את האופציות הקיימות לנטילת הלוואת משכנתא מתאימה עבורכם.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

אפשרויות משכנתא למוגבלים

הגבלה בחשבון הבנק היא מצב שבו בעל החשבון איננו יכול להשתמש בהמחאות לצורך הפעילות הפיננסית שלו. במקרים רבים, נחסמת בפני הלקוח המוגבל גם האפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי או לקבל הלוואות או אשראי בבנק. זאת, למרות שלכאורה הדבר איננו מתחייב על פי חוק. על פי הנחיות בנק ישראל, חשבון הבנק של אדם או עסק יהפוך למוגבל, אם במהלך תקופה של 12 חודשים, הבנק החזיר 10 צ'קים משום שבחשבון לא היה כיסוי כספי מספיק לפרוע אותם. 

הגבלה בחשבון ומשמעותה

אם מדובר בהגבלה ראשונה, המשמעות שלה היא מצומצמת ותואמת את ההגדרה דלעיל. כלומר, לא ניתן למשוך המחאות על החשבון המוגבל ולא ניתן להפיק המחאות בעבור החשבון הזה.

אורך זמן ההגבלה

אורך זמן ההגבלה הוא שנה אחת מרגע שסורב הצ'ק האחרון בחשבון מפאת חוסר כיסוי (א.כ.מ – אין כיסוי מספיק, בעגה הבנקאית). בתום השנה הזאת, יכול בעל החשבון לחזור לפעילות רגילה.

חשבונות נוספים של אותו לקוח

אם חשבון אחד של לקוח מסוים הפך למוגבל, הדבר איננו משפיע על חשבונות אחרים השייכים לו. בחשבונות האחרים, הלקוח יכול להמשיך ולפעול כרגיל. עם זאת, לקוח שיש לו חשבון מוגבל, לא יוכל לפתוח חשבונות אחרים, ובוודאי לא כאלה שהוא יכול לפעול בהם באמצעות צ'קים.

הגבלה חמורה והמשמעויות שלה

לקוח ייכלל בקטגוריה של "מוגבל חמור", אם בתוך שלוש שנים מרגע שהסתיימה ההגבלה הראשונה, יחזור על עצמו מצב המצריך הגבלה. כלומר, בתוך שנה אחת ימסור בעל החשבון 10 צ'קים ללא כיסוי.

לקוח שהוגדר מוגבל חמור על ידי בנק ישראל\ לא יוכל למשוך כספים באמצעות המחאות. בנובף – לקוח כזה גם לא יכול להיות שותף בחשבון אחר, או מיופה כוח בחשבון כל שהוא. אם מי שהפך להיות מוגבל חמור הוא שותף או מיופה כוח בחשבון כל שהוא, חשבון הבנק הזה הופך באופן אוטומטי למוגבל. זאת, עד להסרת זכות החתימה של אותו לקוח מוגבל.

לקוח מוגבל – סיכום מקוצר

הגבלה רגילה חלה על חשבון הבנק, אבל לא על הלקוח המוגבל.

הגבלה חמורה חלה על בעל החשבון ומשפיעה על כל חשבון בנק שהוא בא איתו במגע.

נטילת משכנתא למוגבלים בחשבון

לכאורה, הגבלה בחשבון הבנק איננה אמורה להשפיע על זכותו של בעל החשבון המוגבל לנהל אותו באמצעות אשראי בנקאי, כרטיס אשראי וכל צורת מימון ותשלום אחרת. מאליו מובן שזכותו של המוגבל לקחת משכנתא חדשה לרכישת דירה לא אמורה להיפגע.

אבל למעשה, מרגע שהלקוח הופך למוגבל, שלא לדבר על הגבלה חמורה, הוא עשוי לגלות שבאפן מעשי הוא מנוע מלהשתמש באשראי מכל סוג שהוא. הבנקים אינם מקשרים את הגבלת האשראי לעניין ההגבלה בצ'קים. במקום זה הם קושרים בין חוסר הכיסוי להמחאות לבין חוסר היכולת של בעל החשבון לפרוע התחייבויות קודמות, באמצעות כרטיס אשראי. כך מתאפשרת הגבלת מסגרת האשראי והפחתת הסיכון הפיננסי עבור הבנק.

גם בכל הקשור בנטילת משכנתאות, הבנקים מציבים לעיתים קרובות תנאים שהלקוח המוגבל יתקשה לעמוד בהם. לחילופין, הם ידרשו ריביות גבוהות או תנאי החזר מקשים. בצורה כזאת הם יהפכו את נטילת המשכנתא לבלתי כדאית בעליל.

BDI לא תקין
בי די אי שלילי
ללא הון עצמי
משכנתא הפוכה
משכורת נמוכה של בני הזוג
הכנסות נמוכות
הוצל"פ
הוצאה לפועל
מוגבלים בחשבון בבנק
מוגבלים בחשבון
המחאות חוזרות
שקים שחזרו

משכנתאות למוגבלים ונכסים קיימים

אמנם בבנק עלולות להתעורר בעיות בנושא המשכנתא, כפי שהוזכר לעיל. עם זאת, אם לרשותו של הלקוח המוגבל עומד נכס נדל"ן כל שהוא, הסיכוי שלו לקבל משכנתא או הלוואה חוץ בנקאית לכל מטרה למרות ההגבלה טובים. הנכס שכנגדו ניתנת המשכנתא חייב להיות נקי ממשכנתא, או שקיימת תמורתו משכנתא נמוכה. הנכס האמור ישמש בטחון כנגד המשכנתא.

חשוב לציין כי משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים בבנק איננה מיועדת בהכרח לרכישת דירה או נכס נדל"ן חדש. נהפוך הוא – מדובר בנטילת הלוואה לכל מטרה, תוך שעבוד הנכס הקיים כערבות כנגד ההלוואה.

הכנסות ומצב כלכלי

מעבר לנכס המשועבד עבור המשכנתא, נלקחים בחשבון גם המצב הכלכלי של הלווים, גובה ההכנסה נטו שלהם וכן התחייבויות אחרות שיש להם, חוץ מהמשכנתא. גובה ההכנסה נטו של כל החתומים על המשכנתא, בניכוי החזרי הלוואות ותשלומים קבועים (בעיקר התחייבויות ארוכות טווח), משקפת את יכולת ההחזר הריאלית. ליכולת ההחזר של נוטלי המשכנתא יש משקל משמעותי בקביעת גובה ההלוואה, תנאי ההחזר שלה ופרישת ההחזרים.

תנאי משכנתא למוגבלים

התנאים שבהם ניתנת משכנתא למוגבלים בבנק נקבעים עבור כל לווה בהתאם לנתונים הספציפיים שלו. עם הנתונים שנלקחים בחשבון לצורך העניין ניתן למנות: גובה ההכנסה נטו של כל החתומים על המשכנתא, קיומו של נכס נדל"ן כערבות עבור הלוואת המשכנתא, גובה ההתחייבויות לטווח ארוך שיש לנוטלי המשכנתא וההתנהלות הכספית הכללית שלהם. זאת, מבלי שנלקח בחשבון, בשלב הזה, נושא ההגבלה בחשבון הבנק.

גובה המשכנתא

גובה המשכנתא המרבי שנוטל ההלוואה יכול לקחת קשור ליכולת ההחזר. קל מאד לאנשי המקצוע לעשות חישוב של גובה הלוואת המשכנתא המכסימלי, על סמך יכולת ההחזר החודשי של הלווים.

פרישת החזרי המשכנתא

אף שהלקוח בוחר את פרישת התשלומים הנוחה לו, עשוי הגוף המעניק משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים בבנק להגביל את תקופח ההחזר. הדבר עלול לקרות למבקשי משכנתא בגיל מבוגר. חלק מהמוסדות הבנקאיים בישראל מגהילים את אורך חיי המשכנתא כאשר התאריך הקובע לסיום המשכנתא הוא תאריך היציאה לפנסיה של בעל המשכנתא המבוגר ביותר.

תנאים וריביות

גם כאן, נקבעים תנאי המשכנתא והריביות בהתאם למצבו הפיננסי הכללי של נוטל המשכנתא. אין הלכה כתובה בנושא. בחלק ניכר מהמקרים התנאים יהיו דומים או זהים לתנאי משכנתא בבנק. במקרים אחרים התנאים של משכנתא חוץ בנקאית יהיו הרבה פחות טובים. זאת, בעיקר בגלל הסיכון הגדול לכאורה שמלווה נוטל על עצמו. 

המומחים של המקור למשכנתא אופטימלית מציעים ללקוחות מוגבלים בחשבון, מגוון רחב של אפשרויות בכלל זה, השגת משכנתאות למוגבלים בבנק, משכנתא למסורבי משכנתא, משכנתא לבעלי צ'קים חוזרים, משכנתא עם הון עצמי נמוך ועוד. הנציגים הפיננסים של המקור למשכנתא אופטימלית ימצאו עבורכם את המשכנתא המתאימה ביותר וילוו אתכם עד לסיום המוצלח של הליך נטילת המשכנתא, חיסול חובות וחזרה לניהול חשבון אישי ותהליכים פיננסיים דרך הבנק. כדאי ליצור קשר עוד היום ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.