לחצו להתקשרות:

התאמת סוגי משכנתא

סוג המשכנתא שתבחרו ישפיע על התקציב המשפחתי שלכם לאורך שנים. מדוע חשוב להכיר את סוגי המשכנתא? אילו סוגי משכנתא אופטימלית קיימים? מה משמעות ההבדלים בין סוגי המשכנתא? בשורות להלן נביא סקירת סוגי משכנתא אופטימלית קיימים.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות המעוניינים בכך בביצוע התאמת משכנתא מיטבית עבורם. המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל הארץ ומעניקים שירות ופתרונות מותאמים אישית למבקשי המשכנתא, ברמה הגבוהה ביותר.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מוסדות פיננסיים מציעים מגוון סוגי משכנתאות. להלן רשימה חלקית של סוגי משכנתא אפשריים:

משכנתא בריבית משתנה: הריבית על המשכנתא צמודה לריבית הפריים.

משכנתא בריבית קבועה: הריבית קבועה ואיננה משתנה בשום מקרה

משכנתא לא צמודה: משכנתא שאיננה מושפעת משינויים במדד המחירים

משכנתא צמודה למדד: החזרי המשכנתא יורדים ועולים בהתאם למדד

היועצים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לכל לקוח למצוא את המשכנתא הטובה ביותר עבורו. המשכנתא מותאמת באופן ייחודי ליכולת ההחזר ולצרכים של מבקשי המשכנתא. 

מסמכים נדרשים לשם הגשת בקשה למשכנתא

מסמכים מזהים: על פי חוק, המסמך המזהה האולטימטיבי הינו תעודת זהות או דרכון. כל מסמך מזהה אחר איננו מתקבל עדיין.

תלושי שכר: תלושי השכר שלכל הרשומים בבקשת המשכנתא בשלושת החודשים האחרונים לפני הגשת הבקשה. לרוב, נדרש להציג תלושים מקוריים שיצולמו על ידי הנציגים במקום.

אובליגו: האובליגו הוא מבט-על בחשבון הלקוח. האובליגו כולל את סך כל ההכנסות, הפקדונות ותוכניות החיסכון העומדים לרשות הלקוח. מנגד, נכלל בו פירוט ההלוואות וההתחייבויות של הלקוח. 

דפי חשבון עו"ש: מדובר בדפי חשבון העו"ש של כל מבקשי המשכנתא. דפי החשבון מפרטים תנועות פיננסיות בחשבון. התנועות הללו כוללות פירוט הכנסות ופירוט הוצאות במהלך התקופה. אם היו צ'קים חוזרים הו החזרת התחייסויות כספיות במהלך שלושת החודשים האחרונים, הם יבואו לידי ביטוי מיידי בדפי החשבון.

תעודות מקצועיות: תעודת מקצוע עשויה לשפר את הסיכויים לקבלת משכנתא בתנאים טובים. רופאים, רוקחים, עורכי דין, רואי חשבון ובעלי מקצועות חופשיים אחרים יזכו ליחס מועדף, בדרך כלל. 

המקור למשכנתא אופטימלית ממליץ לפונים אליו להעביר את המסמכים הנ"ל עם הגשת הבקשה. כך ניתן לזרז את התהליך ולקצר את נזמן הנדרש עד לקבלת אישור המשכנתא.

המקור למשכנתא אופטימלית עורך מעת לעת בדיקות לבעלי המקצוע המעניקים שירות ללקוחות. הבדיקות מתבססות על משובים המגיעים מלקוחות מרוצים, או לעיתים מלקוחות שהיו פחות מרוצים מרמת השירות והתוצאות.

אם אתם לקוחות של המקור למשכנתא אופטימלית או הייתם בעבר לקוחות כאלה, נשמח אם תעבירו אלינו משוב באשר לבעל המקצוע שמשרת אתכם כעת או שירת אתכם בעבר. אנו מבטיחים לשמור על דיסקרטיות מחד גיסא. מאידך, נעשה כל שניתן במטרה לשפר את המצב או להחליף את נותן השירות, במקרה הצורך.

אנו מודים לכם מראש על תשומת הלב והרצון לעזור ולתרום.

שלכם, צוות המקור למשכנתא אופטימלית

רשימת סוגי משכנתא

שוק המשכנתאות בישראל מציע מגוון רחב של סוגי משכנתאות. כל סוג משכנתא מעניק יתרונות ספציפיים ללווים. התאמת סוג המשכנתא צריכה להתבצע, לפיכך, בצורה מקצועית ומחושבת.

חשיבות הכרת סוגי המשכנתא

הכרת סוגי המשכנתא הקיימים בשוק עשויה לסייע למי שמעוניין לרכוש בית או נכס נדל"ן אחר, בבחירת הלוואת המשכנתא המתאימה ביותר עבורו. איכות המשכנתא נמדדת באמצעות השילוב של גובה הריבית, שינויים אפשריים בריביות, ההצמדה של המשכנתא למדד ואורך חיי ההלוואה.

גובה ריבית משכנתא

ריבית המשכנתא מושפעת לרוב  מריבית בנק ישראל, שהיא ריבית הבסיס במדינת ישראל. אם בנק ישראל "מוכר" כסף לבנק, הריבית תמורת הכסף תהיה ריבית בנק ישראל. אם בנק ישראל "קונה" כסף מהבנק, גם אז תהיה ריבית בנק ישראל הריבית שתשולם לבנק ש"מכר" את הכסף.

על פי ההיגיון הזה, אם בנק כל שהוא מעוניין להעניק משכנתא (שהיא הלוואה כספית לכל דבר), הרי שהוא חייב "לקנות" כסף מבנק ישראל. את אותו הכסף הוא "מוכר" ללקוח, תוך שהוא מוסיף על ריבית בנק ישראל, שני פרמטרים – ריבית הפריים וכן את מרווח הריבית הרצוי לו. זאת המשמעות של המונח "פריים + …", כאשר לאחר מכן מצוין פער הריביות שבין הפריים לבין הריבית האמיתית שהלקוח משלם על ההלוואה או המשכנתא שנטל.

ריבית הפריים

ריבית הפריים הינה ריבית הנקבעת על ידי הבנקים מעת לעת, כריבית הבסיס להלוואות. הריבית הזאת אמורה לשקף את ההוצאות השונות הכרוכות ב"מכירת" הכסף לבנק ישראל, או ב"קנייה" של כסף.

לכאורה, כל בנק קובע לעצמו את ריבית הפריים שלו. למעשה, מזה כמה וכמה שנים, ריבית הפריים בישראל מתואמת בין כל הבנקים. גובה ריבית הפריים הוא ריבית בנק ישראל, בתוספת של 1.5%. כך, אם ריבית בנק ישראל היא 0.1% (נכון לאמצע 2017), הרי שריבית הפריים תהיה 1.6%. כל הריביות על הלוואות ומשכנתאות שמעניקים הבנקים ללקוחות, נקבעות על בסיס של ריבית "פריים + %X". במקרים מסוימים, כמו הלוואת משכנתא, תיתכן גם ריבית "פריים – %Y".

לדוגמא: ריבית "פריים + 2%" שווה לריבית הפריים בתוספת שני אחוזים. במקרה ההפוך – ריבית "פריים – 0.5%" שווה לריבית הפריים מינוס חצי אחוז. .

הצמדה למדד

הצמדה למדד פירושה שיתרת ההלוואה, אם היא צמודה למדד, תגדל או תקטן בכל חודש. זאת, בהתאם לעלייה או לירידה של מדד המחירים לצרכן. אף שבעשור האחרון ועוד קודם לכן המדדים היו נמוכים מאד, הרי שהיו שנים שבהם המדד עלה בכל חודש בעשרות אחוזים. הצמדת החזרי הלוואה כל שהיא (ובכלל זה משכנתא) למדד, כרוכה בסיכון מסוים ללווים ולמלווים כאחד. עם זאת, במצב נכון לימים אלה, נראה שהוא איננו גדול.

ריבית קבועה

ריבית קבועה פירושה ריבית שלא תשתנה, גם אם יחולו שינויים בריבית הפריים. בדרך כלל, הריבית הקבועה גבוהה יותר מהריבית המשתנה על סוגיה השונים. זאת, כיון שהבנקים מתמחרים את הסיכוין שהם נוטלים בתוספת אחוזי ריבית על הלוואת המשכנתא.

נקודות יציאה

בשנים האחרונות מציעים גורמים פיננסיים שונים, הלוואות או משכנתאות עם נקודות יציאה. גם הבנקים מציעים מזה כמה שנים אפשרות יציאה בכל חמש שנים. משמעות הדבר היא שבנקודת היציאה, לא יחויבו הלווים בקנסות כל שהם, אם יחליטו לחסל את ההלוואה, כולה או חלקה. חיסול ההלוואה בכל זמן אחר, יחויב בקנסות בהתאם למה שנקבע מלכתחילה בהסכם ההלוואה.

ככל שההיכרות של מבקשי המשכנתא עם סוגי המשכנתא הקיימים היא טובה יותר, כך ההחלטה שהם יקבלו תהיה מושכלת יותר. עם זאת, כדאי תמיד להתייעץ עם אנשי מקצוע מיומנים, דוגמת היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית. היתרון שלהם הוא העיסוק המתמיד בתחום, מה שחושף אותם לכל שינוי חשוב בתחום. שינויים כאלה יכולים להגיע באמצעות הנחיות בנק ישראל או המפקח על הבנקים. לחילופין, השינוי יכול להיות יזום על ידי הבנקים עצמם.

סוגי משכנתא קיימים

להלן רשימת סוגי משכנתא קיימים

משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה

משמעות המונח הוא שהסיכון שנטלו הלווים על עצמם הוא גבוה. עלייה במדד תעלה באופן אוטומטי את יתרת ההלוואה. בנוסף, גם העלאת ריבית הפריים תגרום לעלייה בסכומי ההחזר. צירוף של עליית המדד עם העלאת ריבית איננו בלתי אפשרי. רק הגיוני הוא שאם המדד עולה, יעלה בנק ישראל באופן אוטומטי את הריביות.

העובדות דלעיל הן הסיבה לכך שבנק ישראל מתריע שוב ושוב מפני נטילת משכנתאות צמודות למדד בריבית משתנה. ההחזרים יכולים להיות סולידיים בחלק מהזמן, אבל יכולים להשתנות במהירות. השינוי יקרה אם האינפלציה תעלה, ואיתה יעלו החזרי המשכנתא באופן שיעיק מאד על התקציב המשפחתי. הדבר עלול להוביל לקריסה כלכלית, בעיקר של נוטלי משכנתא עם הכנסה נמוכה.

עם זאת, יש גם יתרון למשכנתא כזאת. היתרון היחסי של משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה הוא החזרים התחלתיים נמוכים. הסיבה לכך היא שהבנק או הגוף המלווה איננו נוטל על עצמו סיכונים, ולפיכך ירשול לעצמו להימנע מגילום הריבית וההצמדה בהחזר החודשי.

כל עלייה בריבית או באינפלציה מתבטאת באופן מיידי בהחזרי המשכנתא החודשיים. כך נשמר הערך הריאלי של ההחזרים, תוך קיומו של מנגנון המצמיד אותם למדד או לריבית או לשניהם.

המשוואה בסוג המשכנתא הזה, אם כן, היא החזרים התחלתיים נמוכים, תוך שהמלווים נוטלים על עצמם את כל הסיכונים האפשריים.

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה

אם במשכנתא הצמודה בריבית משתנה הלווה נוטל על עצמו את כל הסיכונים, הרי שבמקרה של משכנתא לא צמודה בריבית קבועה, הסיכונים ללווים הם מינוריים. לעומת זאת, הגוף הפיננסי המעניק את המשכנתא, נוטל על עצמו את הסיכון הכרוך בעליית מדדים וריביות.

מבחינת נוטלי המשכנתא, החזרי המשכנתא מהסוג הנזכר לעיל יהיו קבועים. הדבר תורם ליציבות הפיננסית ולאפשרות לאזן את התקציב המשפחתי בקלות. זאת, כיון שההוצאות על החזרי משכנתא הן ידועות מראש ואינם משתנות.

חיסרון חשוב בשיטה הזאת בא לידי ביטוי בתקופות של ירידה באינפלציה או בריבית. זאת כיון שירידות אלה אינן באות לידי ביטוי בהחזרים. החזרי המשכנתא נותרים קבועים גם כשהריבית והאינפלציה יורדים.

חיסרון נוסף, ואולי משמעותי יותר, הינו החזרי משכנתא גבוהים יחסית כבר מתחילת הדרך. הגוף המלווה, קרי הבנק או כל גוף חוץ בנקאי אחר, מבטח את עצמו מראש מפני שינויים אפשריים במדד או בריבית, באמצעות החזרי משכנתא חודשיים גבוהים.

המשוואה בסוג המשכנתא הזה היא ריבית גבוהה תמורת יציבות בגובה ההחזר החודשי.

משכנתא חדשה, משכנתא לרכישת בית חדש, משכנתא לדירה חדשה
משכנתא חדשה
משכנתא אופטימלית 2015, משכנתא אופטימלית
משכנתא אופטימלית
השלמת משכנתא, משכנתא משלימה
משכנתא משלימה
סוגים של משכנתא, סוגי הלוואה למשכנתא
סוגי משכנתא
משכנתא הוראו בנק ישראל, הוראות הבנק המרכזי בנושא משכנתא
הוראות בנק ישראל
משכנתא בלי הון, משכנתא בלא הון עצמי
ללא הון עצמי

משכנתא בהחזרים יורדים

משכנתא בהחזרים יורדים נקראת בשפה המקצועית משכנתא קרן שווה, פירוש המונח הוא שבכל חודש מחזיר הלווה את סכום הקרן החודשי ואת כל הריבית החודשית המצטברת עבור כל יתרת המשכנתא. כך, בכל שלב של המשכנתא ניתן לבדוק בדיוק כמה כסף יש להחזיר. ההחזרים יכולים להיות צמודים לריבית ולמדד המחירים לצרכן, או בריבית קבועה ובלי הצמדה. מידת הסיכון משתנה בהתאם להצמדה או אי הצמדת המשכנתא לריבית ולמדד המחירים לצרכן, בדיוק כמו במשכנתא רגילה.

היתרון של השיטה הזאת הוא שבשום שלב לאורך חיי המשכנתא לא צובר הלווה חובות על ריבית. ההחזרים גבוהים בתחילת הדרך, אבל הם הולכים ויורדים באופן עקבי ורציף לאורך כל חיי המשכנתא.

החיסרון בשיטה הזאת הוא בהחזרי המשכנתא הגבוהים בתקופה הראשונה שלאחר קבלת המשכנתא. ואולם אם הלווים הם בעלי הכנסה מספיקה, החיסרון הזה הוא מינורי.

המשוואה בסוג המשכנתא הזה היא החזרי משכנתא יורדים, תוך הימנעות מתשלום ריבית דריבית.

שילובי משכנתא

שילוב משכנתא פירושו חלוקת המשכנתא, כאשר כל חלק ממנה פועל לכאורה באופן עצמאי. חלק אחד יהיה בלי ריבית והצמדה. חלק שני יהיה צמוד למדד בריבית קבועה, או ההיפך – ריבית משתנה עם הצמדה למדד.

שילובי משכנתא נקראים בעגה המקצועית "תמהיל משכנתא". תמהיל משכנתא נכון יסייע לרוכשים להגיע לכדי תשלום בגובה סביר, תוך חשיפה נמוכה לשינויים.

משכנתא לכל מטרה

משכנתא כזאת היא הלוואה לכל מטרה, שבעלי נכסים שכבר סיימו את תשלומי המשכנתא לוקחים. בחלק מהמקרים מדובר בהלוואה לפתיחת עסק, או סיוע לילדים ברכישת בית חדש. במקרים אחרים, מדובר בהלוואה לצורך הבראה פיננסית וחזרי לתקציב משפחתי מאוזן.

הריביות של משכנתא לכל מטרה הן גבוהות יחסית למשכנתא רגילה. לעומת זאת, הן נמוכות יחסית לכל הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית אחרת. הלוואה כזאת יכולה להתפרש על פני עשר שנים, ואפילו יותר. שום הלוואה בנקאית אחרת איננה מתפרשת לתקופה כזאת. תקופת ההחזר הארוכה ביותר הינה שבע שנים, וגם זה לעיתים נדירות.

משכנתא הפוכה

בעלי דירות או נכסי נדל"ן מבוגרים, עלולים להזדקק להגדלת ההכנסה החודשית. לא אחת, הדרך לעשות זאת הינה נטילת משכנתא הפוכה. המשמעות – סכום חודשי קבוע העובר לרשות בעלי הנכס. בתמורה, צובר בהדרגה הבנק או הגוף המלווה, חזקה על נכס הנדל"ן.

היתרון עבור בעלי הנכס הוא ברור – אפשרות להגדיל את ההכנסה החודשית. עבור הבנק, מדובר בעסקה בטוחה, שבה רוב הסיכויים שהלווה יחזיר את ההלוואה, בין אם הוא עודנו בחיים ובין אם הלך לעולמו.  

משכנתא מסחרית

משכנתא מסחרית אופטימלית נועדה לרכישת נכס מסחרי מניב. דוגמאות לנכסים מניבים הן: מגרש, מבנה מסחרי, חנות, מפעל או מתחם משרדים. משכנתא מסחרית איננה מוגבלת מבחינת אחוזי המשכנתא יחסית למחיר הנכס. עם זאת, לפני הענקת משכנתא כזאת מתבצעת בדיקה יסוגית של הנכס ושל העסק המבקש משכנתא מהסוג הזה.

היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מציעים ללקוחות הפונים אליהם סוגי משכנתא אופטימלית שונים. זאת, במטרה להתאים את החזרי המשכנתא ליכולות, לצרכים ולהעדפות של כל אחד מהלווים.

אם יש לכם עניין בנטילת משכנתא לרכישת נדל"ן, כדאי ליצור קשר כבר עתה דרך האתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני עם אנשי המקצוע כבר ביום העסקים הקרוב. עם יצירת הקשר, המומחים שלנו ידאגו לחזור אליכם ולהשיג בשבילכם את המשכנתא המתאימה ביותר, בתנאים הטובים ביותר. חשוב לציין שכל משכנתא מותאמת באופן ייחודי לכל לווה.

עוד חשוב לדעת שהמקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל הארץ ומעניקים שירות איכותי לכל הלקוחות, באשר הם. מה שנותר הוא לאחל בהצלחה וכל טוב לכולם.