לחצו להתקשרות:
מאמרים קשורים
סיוע בקבלת משכנתא למסורבים בבנקים, החזרת לקוח הנמצא בקשיים למערכת הבנקאית על בסיס הצלחה, קבלת אישור משכנתא חוץ בנקאיות או משכנתאות בנקאיות, אישורים לקבלת הלוואות משכנתא אופטימלית לכל מטרה, משכנתא אופטימלית לבעלי נכסים מוגבלים בעבר, משכנתא עם תיקים בהוצ"פ בעבר, שקים שחזרו בעבר, הכנסות נמוכות, הכנסה פנויה נמוכה.
מיחזור משכנתא למוגבלים בבנק, מיחזור והגדלת משכנתא לבעלי נכסים מוגבלים בבנק, מיחזור משכנתא למוגבלים בחשבון הבנק בעקבות תיקי הוצל"פ, משכנתא אופטימלית למוגבלים בבנק בעלי נכסים בעקבות צ'קים חוזרים, מיחזור משכנתא עם בי-די אי לא נקי כינוס נכסים, מיחזור והגדלת משכנתא קיימת, מיחזור עם הרחבת משכנתא
הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא, הלוואת משכנתא חוץ בנקאית לבעלי דירות ונכסי נדל"ן עם בי די אי שלילי, הלוואה למשכנתא דרך הו"ק בבנק. הלוואה חוץ בנקאית למוגבלים - מתאים גם לבעלי חשבונות מוגבלים בצ'קים , הלוואות חוץ בנקאיות למשכנתא עם הוצל"פ
מהי הרחבת משכנתא? מה היתרונות של הגדלת משכנתא חוץ בנקאית על פני נטילת הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית רגילה? כיצד מתבצעת הרחבת המשכנתא? אילו גופים פיננסיים מעניקים הלוואה למשכנתא?

משכנתא למוגבלים לשעבר בעלי נכסים

נטילת משכנתא למוגבלים לשעבר בבנקים היא לעיתים קרובות בעייתית. מדוע מערימים הבנקים קשיים על מוגבלים לשעבר בנטילת משכנתא? האם הנחיות בנק ישראל כוללות סנקציות על מוגבלים לשעבר בעת נטילת הלוואת משכנתא חוץ בנקאית או בנקאית? אילו חלופות לנטילת משכנתא בנקאית קיימות היום בשוק? בהמשך המאמר נשיב לשאלות הללו ונסקור פתרונות אפשריים.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים בהתאמת המשכנתא הטובה והנכונה ביותר לכל לקוח, ובכלל זה משכנתא למוגבלים לשעבר. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לרכישת הבית החדש.

אם חשבון הבנק שלכם היה מוגבל בעבר ראו השגת משכנתא בנקאית למסורבים 

אם החשבון מוגבל כיום ואתם בעלי נכס נדל"ן רשום בטאבו, ראו גם משכנתא חוץ בנקאית לבעלי נכסים

 

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

נטילת משכנתא למוגבלים לשעבר

נטילת משכנתא למוגבלים לשעבר היא בהחלט משימה אפשרית, אף שעלולים להתעורר קשיים בדרך להשגתה. להלכה, משהסתיימה ההגבלה, אין איסור על הבנקים להעניק משכנתא כזאת. למרות זאת, לא אחת קורה שהם נמנעים מלהעניק משכנתא למי שהיו בעבר מוגבלים בחשבון. הבדיקה שמבצעים הבנקים כוללת בדיקת בי די איי. לקוחות שהם בעלי בי די איי שלילי, יקבלו לרוב סירוב משכנתא בבנק.

להלן מספר סיבות להתייחסות הקרירה של הבנקים למי שהיו מוגבלים בבנק, גם אם הדבר אירע לפני זמן רב.

"רשימה שחורה" של מסורבי משכנתא

לקוח שהפך בזמן כל שהוא למוגבל בחשבון הבנק, נכלל כמעט באופן אוטומטי במעין "רשימה שחורה". הרשימה הזאת כוללת את מרבית המוגבלים בחשבון הבנק, בעבר ובהווה. למען הסר ספק, אין ממש רשימה כזאת ואין התנהלות שיטתית של הבנקים על פי רשימה מכל סוג שהוא.

מה שקרוי "רשימה שחורה" הינה למעשה רשימה של התניות, חיוביות או שליליות, החלות על מבקשי משכנתא. התניה חיובית לצורך העניין עשויה להיות הכנסה חודשית גבוהה. התניה שלילית, מנגד, עלולה להיות חריגה מתמדת ממסגרת האשראי. התניה שלילית כזאת עלולה להיות גם הגבלה בחשבון הבנק, קיימת או שהתקיימה בעבר.

בדרך כלל, הגבלה בחשבון הבנק, בעיקר החשבון האישי, מזוהה עם התנהלות בעייתית בחשבון. התנהלות כזאת כוללת מתן המחאות בסכומים גבוהים מאלה שמאפשרת ההכנסה החודשית. למען האמת, יש מידה רבה של חוסר אחריות בפיזור המחאות ללא כיסוי. זה בדיוק הדבר שמטריד את הבנק: אם הלקוח נכשל בניהול היום יומי של החשבון, מה יהיה לכשיצטרך לעמוד בתשלומי החזר גבוהים למדיי במשך עשרות שנים?

בשנים האחרונות חל שיפור מסוים במצב. הבנקים משתדלים לבצע בדיקה מעמיקה. לעיתים, אם התנאים מאפשרים זאת, מתאפשרת אפילו נטילת משכנתא עם שיקים חוזרים. רק אחרי הבדיקה, נמסרת התשובה למבקש המשכנתא. עם זאת, מוגבלים לשעבר בבנק עדיין זוכים ליחס מפלה לרעה.

מוגבל לשעבר עם חשבון בעייתי בהווה

הגבלה בחשבון כשלעצמה איננה תנאי מספיק לסירוב בבנק. עם זאת, אם לקוח מוגבל לשעבר בבנק מתנהל בצורה בעייתית גם בהווה, יש לצפות שיקבל סירוב בבנק. הצירוף של הגבלה לשעבר ובעייתיות בהווה היא צירוף בלתי מחמיא בעליל. חשוב לציין כאן כי גם בעלי הכנסות גבוהות שמתנהלים בצורה בעייתית יקבלו סירוב משכנתא בבנק, בדיוק כמו כל אחד אחר. לחילופין, המשכנתא שתוצע להם תהיה קטנה מהרצוי, או בתנאים ממש לא אטרקטיביים. 

BDI לא תקין
בי די אי שלילי
ללא הון עצמי
משכנתא הפוכה
משכורת נמוכה של בני הזוג
הכנסות נמוכות
הוצל"פ
הוצאה לפועל
מוגבלים בחשבון בבנק
מוגבלים בחשבון
המחאות חוזרות
שקים שחזרו

הנחיות בנק ישראל בנושא משכנתא למוגבלים

הנחיות בנק ישראל אוסרות על בנקים להעניק הלוואת משכנתא, או כל סוג אחר של הלוואה בנקאית, למי שהוא מוגבל בחשבון הבנק. ההתניה הגורסת כי הגבלה בחשבון הבנק מצביעה על בעיתיות בהתנהלות הכספית מקבלת משנה תוקף בהנחיות כאמור.

יחד עם זאת, כבר הוזכר לעיל כי אין כל מגבלה בהנחיות בנק ישראל, בכל הקשור למתן משכנתא למוגבלים לשעבר בבנק. מבחינת בנק ישראל, מרגע שהסתיימה ההגבלה, בעל החשבון הופך ללקוח רגיל לכל דבר ועניין. חוסר הרצון להעניק הלוואה, אשראי או משכנתא למוגבלים בבנק לשעבר, נובע מהנטייה הטבעית של הבנקים לנקוט משנה זהירות.

הסיכונים הנובעים מההגבלה פוחתים לכאורה עם הסרת ההגבלה על חשבון הבנק של הלקוח. אבל למעשה, בבואם לקבל הלוואה או לבקש משכנתא, נתקלים מוגבלים לשעבר בסירוב כמעט מוחלט. הסירוב עלול לחזור על עצמו לא רק בסניף בנק שבו מתנהל חשבונם, אלא גם בסניפים או בבנקים אחרים. בעידן המחשב, ניתן לגלות בקלות אם החשבון או בעל החשבון הוא בעייתי.

חלופות אפשריות למשכנתא בנקאית

ישנן כמה וכמה חלופות לנטילת משכנתא למסורבים בבנק. עם המוסדות הפיננסיים המעניקים משכנתאות ומוגבלים לשעבר, ניתן למנות את הגופים כדלקמן:

חברות ביטוח

חברות ביטוח נכנסו לשוק המשכנתאות לפני כמה שנים. החברות הללו מעניקות משכנתאות גם ללקוחות שסורבו במערכת הבנקאית. זאת, כמובן, לאחר בחינה יסודית של הבקשה. מבחינת החברות הללו, שוק המשכנתאות נושא רווחים לא רעים בכלל, בהשוואה לשוק המניות בישראל ובעולם. מעבר לרווחים, שוק המשכנתאות בישראל נחזב לבטוח, יחסית למדינות אחרות.

קרנות פנסיה והשתלמות

קרנות הפנסיה וההשתלמות בישראל מחפשות מזה זמן חלופות להשקעה במניות. כפי שכבר הוזכר לעיל, הבורסה הישראלית מדשדשת. הענקת משכנתא מהווה השקעה נושאת ריבית והצמדה, המניבה תמורה ראויה לכל הדעות. מבחינת רוכשי הדירות, כל גוף חדש שנוסף, מגביר את התחרות ועשוי לגרום להוזלת מחיר המשכנתא.

חברות השקעה

חברות השקעה שונות חודרות גם הן בשנים האחרונות לשוק המשכנתאות. גם כאן, הענקת משכנתא היא משתלמת יותר מהחזקה של כל מניה אחרת. 

חשוב לדעת שמרבית החברות המעניקות משכנתא חוץ בנקאית נבדקו ואושרו על ידי בנק ישראל. פנייה לחברה גדולה ומוכרת איננה מהווה בעיה. ההמלצה החד משמעית היא לקחת הלוואת משכנתא רק דרך גופים וחברות המתנהלות באופן אחראי. יש להימנע מלפעול מול חברות חוץ בנקאיות הפועלות ללא אישור וללא פיקוח. כדאי ואפילו חובה לבדוק בכל צורה אפשרית את הגוף שממנו אתם נוטלים את המשכנתא.

היועצים המקצועיים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים, בין השאר,  במציאת משכנתא חוץ בנקאית למוגבלים לשעבר בבנק. בנוסף, הם מסייעים בנטילת משכנתא למסורבים בבנק ובהשגת הלוואת משכנתא שתתן מענה לצרכים ולרצונות שלהם. כל זאת, כנגד שעבוד נכסים קיימים הרשומים בטאבו, לצורך המשכנתא.

יועץ פיננסי מנוסה, דוגמת היועצים של המקור למשכנתא אופטימלית, יכול לסייע בהשגת משכנתא חוץ בנקאית מותאמת אישית ללקוח. זאת, לאחר לימוד מעמיק של תיק הלקוח ותוך התחשבות במצב הקיים שלו.

בכל מקרה, לפני אישור המשכנתא מתבצעת בדיקת החשבונות והאובליגו של הלקוח נכון לרגע הגשת הבקשה. הליך הבדיקה הוא קצר יחסית ובסיומו ניתן להתחיל בהליכים לקראת קבלת המשכנתא ורכישת הבית או הדירה הרצויים.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימאלית פועלים בכל רחבי הארץ. הם מסייעים למגוון רחב של לקוחות בהשגת משכנתא או הלוואת משכנתא, המותאמת אישית לצרכים הייחודיים וליכולות של כל לקוח. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולהתחיל את המסע לקראת הבית החדש שלכם.