לחצו להתקשרות:
מאמרים קשורים

משכנתא לבעלי הכנסות נמוכות

הגשת בקשה לקבלת משכנתא עם הכנסה נמוכה נתקלת בחלק גדול מהמקרים בקשיים. הנתונים מראים כי מספר גדול של מסורבי משכנתא בבנק הם בעלי הכנסה נמוכה. מה המשמעות של הכנסה נמוכה בדרך למשכנתא? אילו בעיות עומדות בפני מבקשי משכנתא עם הכנסה נמוכה? אילו פתרונות קיימים למעוניינים לקחת משכנתא במקרים כאלה? תשובות לשאלות הללו בהמשך המאמר.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית יסייעו לכם במציאת משכנתא מתאימה לצרכים וליכולות שלכם. אם יש לך צורך במשכנתא אבל ההכנסה שלך נמוכה, זה המקום הנכון עבורך. היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים בקבלת משכנתא גם ללקוחות שהם מסורבי משכנתא בבנק, כמו גם בהשגת משכנתאות לבעלי תיקים בהוצל"פ. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד לקראת רכישת הדירה החדשה שלך.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

משמעות משכנתא עם הכנסה נמוכה

משכנתא לבעלי הכנסה נמוכה הינה הלוואה לרכישת נכס נדל"ן, כאשר ההוצאות החודשיות בגין החזר המשכנתא עולות על 50 אחוזים מההכנסה נטו של רוכשי הנכס.

במצב הזה, הסיכוי לקבלת סירוב משכנתא בבנק הוא גדול. אחת הסיבות לקבלת סירוב כאמור, טמונה בדאגה האמיתית של הבנק, שמא עליית ריבית או אינפלציה גבוהה, עלולים לשחוק את יכולת ההחזר של רוכשי הנכס. זה המקום לציין שהחשש הזה מבוסס, למרבה הצער, על ניסיון העבר. מדינת ישראל התמודדה במשך שלושה עשורים עם אינפלציה דוהרת, שהגיעה לכדי מאות אחוזים בשנה. גם ריבית המשכנתא הייתה גבוהה.

החשש של הבנקים מתגבר, בעיקר לאור עליות המחירים בשוק הדיור, שאינן מפסיקות. גם העלייה בריביות על המשכנתא מוסיפה ממד נוסף של סיכון. בדרך כלל, הבנקים נוהגים לקחת טווח ביטחון ולאפשר נטילת משכנתא שההחזר שלה נמוך באופן משמעותי מחמישים האחוזים כפי שאושרו על ידי בנק ישראל.  בסעיף הנוגע להנחיות בנק ישראל, נרחיב את היריעה בנושא.

ואולם מי שקבלו סירוב משכנתא בבנק יכולים לפנות לקבלת משכנתא חוץ בנקאית. אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים למבקשי משכנתא שסורבו בבנק, בהשגת הלוואה לרכישת נכס נדל"ן. זאת, בהתאמה לצרכים וליכולות של הרוכשים הפוטנציאליים. 

BDI לא תקין
בי די אי שלילי
ללא הון עצמי
משכנתא הפוכה
משכורת נמוכה של בני הזוג
הכנסות נמוכות
הוצל"פ
הוצאה לפועל
מוגבלים בחשבון בבנק
מוגבלים בחשבון
המחאות חוזרות
שקים שחזרו

הנחיות בנק ישראל בהקשר להכנסות נמוכות

הנחיות בנק ישראל בנושא המשכנתאות משנת 2013, קובעות סייגים לאישור משכנתאות חדשות: ראשית – משכנתא לבעלי הכנסה נמוכה לא יאושרו. לחילופין, יכולים הבנקים לאשר משכנתאות כאלה, בסכומים נמוכים יחסית ובהחזרים נמוכים. בדרך כלל, סכומי המשכנתא במקרים הללו הם נמוכים משמעותית מהסכומים הנדרשים לרכישת דירה. הדבר נכון במיוחד לאור עליות המחירים המסחררות בשנים האחרונות.

הנחיה שנייה של בנק ישראל, נוגעת לאישור משכנתאות לבעלי שיקים חוזרים. לקוח שבחשבון הבנק שלו קיימות מעל 3 המחאות שחזרו ברצף בשנה האחרונה, לא יקבל אישור משכנתא. סוג אחר של משכנתאות שלא יאושרו הן משכנתאות למוגבלים. מדובר בלקוחות שבחשבון הבנק שלהם הוחזרו מעל עשר המחאות בתקופה קצובה, והם נחשבים למוגבלים. לקוחות כאלה מנועים מלהשתמש בהמחאות, ועלולים לסבול מסנקציות נוספות מצד הבנק.

גם בעלי הכנסות גבוהות שהגישו בקשה למשכנתא גבוהה יחסית להכנסה שלהם,  לא יוכלו לקבל אישור משכנתא בבנק. אופי הסירוב דומה לזה החל על מבקשי משכנתא עם הכנסה נמוכה. על פי ההנחיות הללו, חל איסור גורף על הבנקים להעניק ללקוח כל שהוא, משכנתא שהחזר החודשי שלה עולה על 50 אחוזים מכלל ההכנסה נטו של נוטלי ההלוואה.

ההנחיות הללו מחייבות בעיקר את הבנקים, הכפופים להנחיות בנק ישראל והממונה על הבנקים. לבנקים אין שום אופציה להפר את ההנחיות, גם אם הן נוגעות ללקוחות שלכאורה אינם אמורים להיות בעייתיים, אבל נכנסים לקטגוריה של מסורבי משכנתא בבנק.

מנגד, גופים חוץ בנקאיים עשויים לגלות גמישות ביחס להנחיות הללו. אבל יחד עם זאת, אותם גופים בנקאיים עלולים לגבות ריביות גבוהות באופן משמעותי מהמקובל בבנקים. הריביות הגבוהות מגלמות את הסיכון המוגדל הגלום בהענקת משכנתא ללקוחות כאמור לעיל. בנוסף, תנאי ההחזר עלולים להיות פחות אטרקטיביים מאלה שהבנקים מציעים בדרך כלל. הדברים אמורים במספר ההחזרים, או בחלוקת המשכנתא. (צמודה למדד, ריבית קבועה או ריבית משתנה).

מהי הכנסה נמוכה לצורך משכנתא

הכנסה נמוכה לצורך המשכנתא היא הכנסה הנמוכה מהשכר הממוצע במשק. למרבה הצער, יותר ממחצית השכירים וגם חלק נכבד מהעצמאיים בישראל מגיעים להכנסה נטו שהיא פחות מהשכר הממוצע. העובדה הזאת מקשה עליהם לגייס משכנתאות או הלוואות אחרות לטווח רחוק, בין אם נועדו לצרכי רכישת דירה ובין אם לצרכים אחרים.

אף שההנחיות קובעות שההחזר החודשי של המשכנתא לא יעלה על 50 אחוזים מהשכר המשותף נטו של נוטלי המשכנתא, נוטלים הבנקים טווח ביטחון ואינם מעניקים הלוואה שההחזרים עליה עולים על 35 – 40 אחוזים מהשכר נטו כאמור. חשוב לזכור, שגם אם משכנתאות כאלה אכן מאושרות, כופה בנק ישראל על הבנקים לנקוט אמצעים על מנת לבטח את המשכנתא. זאת, בנוסף לביטוח המשכנתא על ידי רוכש הנכס, שהוא בגדר חובה.

ישנם מקרים, אף שהם מעטים, שבהם מבקשי משכנתא בעלי הכנסה הגבוהה משכר המינימום, עלולים להיכלל בקטגוריה של "בעלי הכנסה נמוכה לצורך משכנתא". מדובר במקרים שבהם יחיד או משפחה שהם בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע, ואפילו גבוהה מאד, מבקשים משכנתא לרכישת דירה שההחזרים בגינה גבוהים יותר מאשר 50% מההכנסה החודשית נטו. במקרה הזה, אין התחשבות בכך שההכנסה הפנויה שנותרה היא גבוהה, ומאפשרת קיום רמת חיים נאותה. ההנחיה של בנק ישראל באשר לאחוזי ההחזר מכלל ההכנסה הפנויה גוברים על החישוב המתמטי הפשוט.

לעומת הבנקים, מוסדות חוץ בנקאיים שונים אכן מעניקים משכנתא בגובה של יותר מאשר 50% מההכנסה נטו של כל נוטלי המשכנתא יחדיו. במובן הזה הם חורגים מהנהלים שקבע בנק ישראל. משכנתא כזאת מאפשרת לרכוש דירה או בית יקרים יותר ומתאימים יותר לצרכים. זאת ועוד – מוסדות חוץ בנקאיים מוצאים דרכים יצירתיות לסייע למי שנוטלים משכנתא לבעלי הכנסה נמוכה למצוא את ההון העצמי ההתחלתי הנדרש לקניית הדירה.

אם אתם בעלי הכנסה נמוכה א אם יש נכס שרכישתו עומדת על הפרק – אל תתייאשו. גם אם קיבלתם סירוב לנטילת משכנתא בנקאית פנייה למוסדות חוץ בנקאיים עשויה לספק פתרון הולם.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית עוסקים בנושא מזה שנים רבות. עם השנים, הם סייעו למספר גדול של זוגות ליחידים לקחת משכנתא גבוהה יחסית המתאימה לצרכים שלהם. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת הדירה החדשה שלכם.