לחצו להתקשרות:
מאמרים קשורים
סיוע בקבלת משכנתא למסורבים בבנקים, החזרת לקוח הנמצא בקשיים למערכת הבנקאית על בסיס הצלחה, קבלת אישור משכנתא חוץ בנקאיות או משכנתאות בנקאיות, אישורים לקבלת הלוואות משכנתא אופטימלית לכל מטרה, משכנתא אופטימלית לבעלי נכסים מוגבלים בעבר, משכנתא עם תיקים בהוצ"פ בעבר, שקים שחזרו בעבר, הכנסות נמוכות, הכנסה פנויה נמוכה.
הלוואות למסורבים בבנקים, הלוואות למסורבי בנקים, נטילת הלוואה חוץ בנקאית למסורבי בנקים, הלוואות למסורבים בבנקים בתנאים הטובים ביותר
הוראות בנק ישראל בנושא משכנתאות נועדו להסדיר את שוק המשכנתאות בישראל. מהן הוראות בנק ישראל בנושא משכנתאות? למי מיועדות הוראות בנק ישראל ומה משמעותן? כיצד ניתן לקבל משכנתא אופטימלית למרות המגבלות שמציבות הוראות בנק ישראל בתחום המשכנתאות?
הליך קבלת משכנתא חדשה למסורבים, מחזור משכנתא קיימת כולל הגדלת משכנתא, הלוואה למסורבי משכנתא בעלי נכסים עם בי-די-אי שלילי, משכנתא למסורבי בנקים עם BDI שלילי.

משכנתא למסורבים

משכנתא למסורבים בבנק מאפשרת ללווים שסורבו בבנק להשיג מימון לבית חדש. מהן הסיבות לקבלת סירוב משכנתא בבנק? מהן החלופית האפשריות לנטילת משכנתא בנקאית? תשובות לשאלות הללו – בשורות להלן.

המומחים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים במציאת משכנתא למסורבים בבנק בתנאים טובים ובהתאמה ליכולות ולצרכים שלכם. אנו פועלים בכל רחבי הארץ ומבצעים התאמת משכנתא ללקוח על פי הדרישות, הצרכים והיכולות שלו. כדאי ליצור קשר כעת, ולעשות צעד חשוב לקראת רכישת הבית החדש שלכם.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

סיבות לסירוב משכתא בבנק

סירוב למשכנתא בבנק נובע מאי עמידה של מבקשי ההלוואה באמות המידה הנדרשות על ידי הבנקים. ככלל, הבנקים מעוניינים להעניק משכנתאות. מדובר בהלוואות לטווח רחוק, עם בטחונות ברמה גבוהה וסיכויים מצוינים להחזר מלא של תשלומי המשכנתאט בלא בעיות מרובות.

יחד עם זאת, הנחיות בנק ישראל מקשות על הבנקים להעניק משכנתאות ללקוחות בעייתיים. במקרים מסוימים, הבנקים מנועים לחלוטין ממתן הלוואת משכנתא, ללא אפשרות תמרון. להלן חלק מהמצבים שבהם לא יעניקו הבנקים משכנתא, או יערימו קשיים על הלווים:

הכנסה נמוכה

אחת הסיבות המוכרות לסירוב משכנתא היא הכנסה נמוכה של מבקשי ההלוואה. הנחיות בנק ישראל בעניין זה ברורות: סך כל החזרי המשכנתא החודשיים אינם יכולים לעלות מעל לחמישים אחוזים (50%) מסך כל ההכנסה הפנויה של שני בני הזוג יחד. "הכנסה פנויה" פירושה סך כל ההכנסה נטו. לדוגמא – מהכנסה של 10,000 ₪ נטו, החזרי המשכנתא חייבים להיות פחות מחמשת אלפים ₪ בחודש. הבנקים הולכים, בדרך כלל, צעד אחד קדימה. הם מקטינים את אחוזי ההחזר עד כדי 40% בלבד מההכנסה הפנויה, ולעיתים אפילו פחות מזה.

במקרים שההכנסה של שני בני הזוג נמוכה מאד, אחוז ההחזר החודשי מסך ההכנסה הפנויה עלול להיות אפילו נמוך יותר. זאת, אם ההכנסה הפנויה הנותרת לאחר תשלום המשכנתא נמוכה מאד ואינה מאפשרת לנוטלי המשכנתא ניהול חיים נורמאליים ועמידה בהוצאות החודשיות הבסיסיות.

מאידך, בעלי הכנסות גבוהות מאד אינם יכולים לרוב לתרגם אותן למשכנתא גבוהה. למשל, מי שהשכר שלו נטועומדת על 15,000 ₪ יכול לקחת משכנתא בהחזר של 7,500 ₪. לא יאושר לו החזר גבוה יותר, גם אם ברור שהסכום שנותר הוא די והותר למחייה. במקרים הללו, משכנתא חוץ בנקאית עשויה להיות הפתרון הנכון.

מיחזור משכנתא קיימת
מחזור משכנתא
נטילת משכנתא הפוכה
משכנתא הפוכה
משכנתא לקניית בית חדש
משכנתא חדשה
משכנתא משלימה
השלמה למשכנתא
גיוס משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
נטילת משכנתא למסורבים בבנקים
משכנתא למסורבים

עיקולים בחשבון הבנק

מי שבחשבונו קיימים עיקולים עקב הליכי הוצאה לפועל בעת הגשת הבקשה, מנוע מלקבל משכנתא מהבנקים. למרבה הצער, ההנחיה הזאת היא גורפת ואיננה מעניקה לבנקים אפשרות תמרון או חופש פעולה. רק אחרי הסרת העיקולים בחשבון, יוכל הבנק לשקול את בקשת המשכנתא שלכם. מרבית הבנקים נוטים להימנע מלהעניק משכנתא, גם תקופה ארוכה לאחר שהסתיימו ההליכים כנגד הלווה הפוטנציאלי.

הגבלה בחשבון הבנק

מי שחשבונו מוגבל יקבל, במרבית המקרים, דחייה מהבנקים. הגבלה בחשבון מעידה על חוסר יכולת לעמוד בתשלומים וניהול לקוי של חשבון הבנק והפיננסים בכלל של הלקוח. גם כאן, כמובן, מדובר בהנחיות בנק ישראל. ההנחיה מתקיימת למרות שיש לקוחות מוגבלים שההכנסה החודשית שלהם גבוהה ומאפשרת בהחלט קבלת משכנתא. גם המקרה הזה הוא מסוג המקרים שבהם ההנחיות גוברות על נטייה הגיונית לכאורה להעניק משכנתא ללקוח המוגבל.

היסטוריה בעייתית בחשבון הבנק

מי שהוא בעל היסטוריה בעייתית בחשבון הבנק, עלול לקבל סירוב בבואו לבקש משכנתא בנקאית. היסטוריה בעייתית כוללת: חובות לבנק, אי עמידה בהחזרי הלוואות, חריגות תכופות בחשבון, החזרת המחאות (גם אם לא מדובר בהגבלה) או הוראות קבע שלא כובדו,

למרות הסירוב, אין צורך להתייאש. במרבית המקרים יוכלו מי שמעוניינים בכך לקבל משכנתא למסורבים בבנק באמצעות גופים חוץ בנקאיים. אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים במציאת משכנתא למסורבים בבנק בתנאים נוחים, תוך התחשבות במצבם האובייקטיבי של נוטלי ההלוואה.

השגת משכנתא למסורבים בבנק

המפקח על הבנקים מטיל מגבלות שונות על הלוואות משכנתא שהם מעניקים. המטרה היא למנוע פגיעה ביציבות הבנקים ואיתם המערכת הפיננסית כולה. עם זאת, גופים חוץ בנקאיים שונים עשויים להעניק ללקוחות משכנתא למסורבים בבנק, בתנאים שונים מאלה הנהוגים בבנקים. עם הגופים כאמור ניתן למנות חברות ביטוח, חברות אשראי, קרנות פנסיה וחברות השקעה שונות.

החברות הללו מקבלות את הבקשה לקבלת משכנתא ובודקות אותה בצורה עניינית. בחלק ניכר מהמקרים מתברר שהלווה הוא בהחלט מהימן וניתן להעניק לו משכנתא. יש מקרים, עם זאת, שהבקשה נדחית שוב. לחילופין, המשכנתא מאושרת, אבל בתנאים בלתי אטרקטיביים בעליל.

הלוואת משכנתא למסורבים וחילוץ פיננסי

אחד היעודים של משכנתא למסורבים בבנק, הינו חילוץ פיננסי ליחידים או לחברות שנכנסו לסחרור פיננסי ואיבדו שליטה על האירועים. חילוץ פיננסי מתחלק לשלושה שלבים:

כיבוי שריפות

מדובר בפתרון הבעיות העיקריות, גם אם במחירים גבוהים. מדובר במשא ומתן מתיש על הפחתת חובות, תוך תשלום מהיר ככל האפשר למי שסוכמו איתם תנאים לשמיטת החוב. הדבר מפחית את הלחץ המתמיד על בעלי החשבון ומרגיע את הפעילות בחשבון הבנק עצמו.

ייצוב המצב

ייצוב המצב פירושו החזרת חשבון הבנק לפעילות רגילה ושגרתית. לשם כך מתבצעת פרישה מחודשת של חובות, איחוד הלוואות והקטנה או ביטול הוצאות מיותרות. בשלב הזה טועמים בעלי חשבון הבנק טעמה של שגרה מבורכת. חשוב להבין כי הבנק אוהב שגרה, כל עוד היא כוללת ניהול עקבי ויציב של החשבון.

חזרה לפעילות מול הבנק

הלוואות בנקאיות נחשבות ליותר טובות שניתן להשיג. לאחר שהשריפות כובו וחשבון הבנק התייצב, ניתן לחזור ולנהל את החשבון תוך נטילת הלוואות הריבית נמוכה יחסית. חלק מהעניין הוא החלפת משכנתא למסורבים בבנק שניתנה קרוב לוודאי בתנאים בלתי נוחים, במשכנתא בנקאית, בריבית נמוכה ובהחזרים קבועים ויציבים.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים, בין היתר, בהשגת משכנתא למסורבים בבנק בהתאמה אישית לצרכים, ליכולות ולדרישות של הלווים. כמו כן, הם מתמחים בהליכי חילוץ פיננסי של לקוחות שנקלעו לקשיים ומסובכים בחובות גדולים. כדאי ליצור קשר כבר כעת דרך האתר, או בטלפון בשעות העבודה, ונחזור אליכם בהקדם. אנו פועלים בכל רחבי הארץ ונשמח לשרת כל לקוח המעוניין לקחת משכנתא ולשפר את האפשרויות הכלכליות שלו.