לחצו להתקשרות:

משכנתא לעסקים ללא הון עצמי

משכנתא ללא הון עצמי לעסקים היא הלוואת משכנתא מהעסק, שהמטרה שלה היא לספק את ההון העצמי הנדרש למשכנתא לבעל העסק. זאת, לעומת הלוואות חוץ בנקאיות או אחרות שאינן עומדות בדרישות של בנק ישראל בעניין זה. 

מהו הון עצמי למשכנתא ומהן הוראות בנק ישראל בעניין זה? מה ההבדל בין הלוואה חוץ בנקאית או בנקאית, לבין נטילת הלוואה דרך העסק? מתי ובאילו תנאים ניתן לקחת הלוואה כזאת? בשורות הבאות נענה על השאלות הללו בהרחבה.

אם יש לך צורך בסכום כסף משמעותי לצורך השלמת הון עצמי למשכנתא, ואם המחזור בעסק והרווחים שהצטברו מאפשרים נטילת הלוואה בסכום גבוה מבלי לפגוע בעסק, הלוואה לצורך הון עצמי למשכנתא באמצעות העסק היא אופציה ריאלית. זאת ועוד – ייתכן ומדובר בפתרון האיכותי ביותר שניתן למצוא. המומחים למשכנתאות והלוואות של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי עסקים המעוניינים בכך לקחת הלוואה דרך העסק שלהם. זאת, באופן שלא יפגע בעסק ולא יסכן את המשך הפעילות שלו.

כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר, או באמצעות הטלפון בשעות העבודה המקובלות. יועץ פיננסי של המקור למשכנתא אופטימלית יצור אתך קשר בהקדם. הוא יסייע לך בכל ההליכים לקראת קבלת הלוואת משכנתא. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בהשגת סכומי כסף נוספים, אם הם נדרשים.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

המשמעות של הון עצמי למשכנתא

הון עצמי למשכנתא הוא הסכום שרוכשי דירה פוטנציאליים מביאים איתם לעסקת הרכישה. עד לפני מספר שנים, היתה אפשרות ליחידים , למשפחות ולבעלי עסקים לרכוש בית מגורים חדש, תוך קבלת מימון בגובה 90 אחוזים מסכום הרכישה. נכון להיום, האפשרות הזאת איננה קיימת. זאת, למרות פרסומים חוזרים ונשנים בדבר האפשרות להפעיל אותה מחדש.

הנחיות בנק ישראל

הנחיות בנק ישראל בנושאי משכנתאות, קובעות שעל רוכשי הבית החדש להביא איתם לעסקת הרכישה הון עצמי בגובה רבע (25%) מערך הנכס. ההנחיות הללו נועדו לשתי מטרות:

שמירה על יציבות הבנקים

המטרה הראשונה היא, כאמור, שמירה על היציבות הפיננסית של הבנקים המלווים. המחשבה מאחורי ההנחיות הללו היא שאם הרוכשים נוטלים משכנתא חדשה, אינם עומדים בהחזרים ונוצר צורך למכור את הנכס, הרי שהוא יימכר בסכום הנמוך מערכו בשוק. כיון שהרוכשים הביאו איתם לעסקה רבע ממחיר הנכס, הרי שההורדה במחיר כאמור לעיל, תבוא רובה ככולה על חשבון ההון העצמי של בעלי הנכס.

הפחתת נטל התשלומים על הרוכשים

המטרה השנייה מאחורי ההנחיה כאמור הינה להפחית ככל האפשר את תשלומי החזר המשכנתא. ככל שסכום הלוואת המשכנתא גבוה יותר, כך ההחזרים גבוהים יותר. הון עצמי אמור להיות כזה שאין בעבורו החזרים חודשיים. לפיכך, החזרי המשכנתא אמורים לפחות, על פי אותו ההיגיון, ברבע ואולי יותר.

איסור העמדת הון עצמי באמצעות הלוואות

בהמשך להנחיות בנושא הון עצמי למשכנתא, הוציא בנק ישראל גם הנחיה הקובעת שההון העצמי איננו יכול לנבוע מהלוואות שרוכשי הנכס ייקחו לצורך העניין. ההנחיות אוסרות על הבנקים להעניק הלוואות הון עצמי. בנושא זה, חלק ניכר מהגופים המעניקים משכנתא חוץ בנקאית או הלוואות חוץ בנקאיות נמנעים גם הם מלהעניק הלוואה משלימה למשכנתא. ההסבר לכך פשוט – גם מנהלי הגופים הללו מודעים לסיכון הרב בהלוואות מהסוג הזה.

מה שנותר, לפיכך, הוא למצוא דרכים יצירתיות להשיג את הסכום הנדרש לצרכי הון עצמי. הלוואות דרך קרנות פנסיה וקרנות השתלמות הן חלק מהאופציות הללו. אבל לרוב מדובר בסכומים שאינם מספיקים לצורך הון עצמי.

הלוואה דרך העסק להון עצמי

עבור בעלי עסקים שהעסק שלהם גדול מספיק ויש בו הון ורווחים מספיקים, הדרך הטובה ביותר ולהשיג הון עצמי באמצעות הלוואה, הינה נטילת הלוואה דרך העסק. הלוואה כזאת עומדת באמות המידה שקבע בנק ישראל בנושא משכנתאות. היתרונות בהלוואה מהסוג הזה נובעים מהעובדה שבעל העסק פשוט מלווה לעצמו כסף. עם היתרונות הללו ניתן למנות ריביות נמוכות, פרישת תשלומים נוחה והעדר סנקציות כנגד הלווה במקרה של פיגורים בתשלומים. לחילופין, גם סגירת ההלוואה בטרם זמנה איננה כרוכה בתשלום עמלה כל שהיא. כל אלה, בניגוד מוחלט לנהוג בהלוואות בנקאיות רגילות

משכנתא חדשה, משכנתא לרכישת בית חדש, משכנתא לדירה חדשה
משכנתא חדשה
משכנתא אופטימלית 2015, משכנתא אופטימלית
משכנתא אופטימלית
השלמת משכנתא, משכנתא משלימה
משכנתא משלימה
סוגים של משכנתא, סוגי הלוואה למשכנתא
סוגי משכנתא
משכנתא הוראו בנק ישראל, הוראות הבנק המרכזי בנושא משכנתא
הוראות בנק ישראל
משכנתא בלי הון, משכנתא בלא הון עצמי
ללא הון עצמי

אבל היתרון הגדול ביותר של הלוואת הון עצמי מהעסק נובע מכך שהסכום שהושג באמצעותה איננו נמצא בקטגוריה של הלוואות חוץ בנקאיות או בנקאיות לצרכי הון עצמה. כאמור, הלוואות כאלה אסורות על פי ההנחיות. לעומתן, הלוואה דרך העסק נחשבת עניין פנימי בין הבעלים לעסק. זאת, בדומה לנטילת הלוואות דרך קרן הפנסיה או קרנות ההשתלמות. התוצאה היא שניתן להשתמש בהלוואות הללו לצורך הון עצמי לרכישת דירה חדשה.

זה המקום לציין, עם זאת, כי נטילת הלוואה דרך העסק חייבת להתבצע על פי חוק ודינה כדין כל הלוואה אחרת מהבחינה הזאת. נטילת הלוואה דרך העסק, ובעיקר אם המדובר בסכום גדול, דורשת חתימה על הסכם הלוואה. בהסכם יפורטו סכומי ההלוואה שיועברו ללווה, תאריך ההעברה והתנאים שלה – ריביות, הצמדה ומספר תשלומי ההחזר. בנוסף, חייב להיות מצורף להסכם לוח סילוקין – לוח שבו רשומים החזרי ההלוואה הצפויים, עד תום ההלוואה. בהסכם יפורטו גם עמלות או תשלומים אחרים בגין ההלוואה. ולבסוף, ההסכם עשוי לפרט גם סנקציות שעלולות להינקט כנגד הלווה, אם לא יעמוד, חלילה, בהחזרים.

כל התנאים הללו חלים על הלווה, כיון שעל פי חוק, העסק הוא ישות משפטית נפרדת המלווה כספים לבעלים. בחלק גדול מהמקרים הבעלים עצמו הינו עובד שכיר המקבל שכר מהעסק. אצל הצופה מהצד עלול להיווצר הרושם שמדובר בבלגאן אחד גדול. למעשה,, מדובר בהנחיות ונהלים ברורים. העיקרון מאחורי הדברים הוא עקרון חשבונאי פשוט – הפרדה בין העסק לבעל העסק.

הלוואת הון עצמי מותאמת לעסק

ההלוואה שניתנת לבעל העסק חייבת להיות פרופורציונית ומותאמת לצרכי העסק וליכולות שלו. אף שאין סכום מרבי להלוואה, הרי שהלוואות גדולות עלולות להסב את תשומת ליבם של חוקרי מס הכנסה. זאת, בעיקר אם הסכומים שנמשכו מהעסק גורמים לו לבעיית נזילות ועלולים להשפיע על הפעילות העסקית. גם סכומי הלוואה יוצאי דופן ייחקרו, קרוב לוודאי, בעין בוחנת. זאת, לאור הניסיון הרב של חוקרי המס בהעלמות מס באמצעות הלוואות לכאורה שניתנו לבעלים.

בנוסף לכל האמור לעיל, נטילת הלוואה בסכום גבוה מדיי, הממוטטת למעשה את העסק, יש בה משום עבירה על החוק. שכן פגיעה ביציבות העסקית פוגעת גם בעובדים, העלולים לאבד את מקור פרנסתם.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי עסקים בהשגת הלוואות מותאמות לצרכים וליכולות שלהם. בין השאר, ניתן לקבל סיוע בהשלמת הסכום הנדרש לרכישת דירה. זאת, הן באמצעות הלוואה דרך העסק לכל מטרה והן באמצעות מציאת מקורות אחרים להשגת מזומנים.

כדאי ליצור קשר כבר כעת ואנשי המקצוע של המקור למדכנתא אופטימלית יחזרו אליך בהקדם. הם יסייעו לך בהשגת ההלוואה המתאימה ביותר לצרכים וליכולות שלך. אנשי המקצוע שלנו ילוו אותך מרגע הפנייה ועד להשלמת התהליך וקבלת הכסף בחשבון הבנק. המקור למשכנתא אופטימלית פועל בכל רחבי הארץ וכבר סייע למספר רב של לקוחות מרוצים. יצירת הקשר הינה השלב הראשון בדרך לעסקת רכישה מוצלחת ומועילה.