לחצו להתקשרות:

משכנתא הפוכה מתי ובאילו תנאים

בעלי דירות רבים בגילאי הפנסיה, לוקחים משכנתא הפוכה על חשבון דירת המגורים שלהם. מהי משכנתא הפוכה? מתי ניתן לקחת משכנתא כזאת? מהם התנאים לזכאות למשכנתא הפוכה? אילו אפשרויות אחרות קיימות בשוק לנטילת הלוואת משכנתא חוץ בנקאית או בנקאית? המאמר שלפניכם עוסק בהרחבה בנושא, תוך מתן מענה לשאלות דלעיל.

היועצים הפיננסיים האיכותיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי בתים ודירות המעוניינים בכך, בהשגת הלוואת משכנתא על חשבון דירת המגורים. אם יש לך צורך בהלוואה לכל מטרה על חשבון נכס קיים, זה המקום הנכון עבורך. כדאי ליצור קשר כבר כעת ויועצת או יועץ מקצועי של המקור למשכנתא אופטימלית יצרו אתך קשר בהקדם.

המקצוענים שלנו ילוו אותך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת הכסף. ניתן ליצור קשר כבר כעת באמצעות האתר. לחילופין, אפשר ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. היועצים המיומנים של המקור לנטילת משכנתא אופטימלית מעניקים את שירותיהם הטובים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה מרשימים.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

משכנתא הפוכה לשיפור הכנסה

משכנתא הפוכה הינה למעשה הלוואת משכנתא, על כל המשתמע ממנה.

המשמעות של משכנתא הפוכה

הבנק או הגוף הפיננסי שנטל על עצמו להעניק את ההלוואה הזאת, ממשכן נכס נדל"ן השייך ללווים. זאת, כנגד הלוואה שהוא מעניק להם. ואולם ישנם שני הבדלים מהותיים בין משכנתא חוץ בנקאית או בנקאית רגילה, לבין משכנתא הפוכה. להלן ההבדלים:

החזר חודשי או הכנסה חודשית

נטילת משכנתא כנגד נכס נדל"ן פירושה קבלת סכום כסף גדול לרכישת דירה. את ההלוואה מחזירים הלווים מההכנסה החודשית השוטפת שלהם. עם ביצוע התשלום האחרון, עובר הנכס לבעלותם המלאה של הרוכשים. החזרי משכנתא מקטינים מדי חודש את ההתחייבות הכספית כלפי הבנק או הגוף המלווה.

משכנתא הפוכה, לעומת זאת, הינה מתן תשלום חודשי לבעלי הנכס, על חשבון אפשרות עתידית למכירת הנכס, שתחזיר הן את הקרן והן את הריביות שהצטברו על ההלוואה. סכומי המשכנתא ההפוכה שמתקבלים מגדילים בהדרגה את ההתחייבות הכספית של הלווים כלפי המלווים.

תנאים למכירת הנכס וסגירת ההלוואה

בנטילת משכנתא רגילה, החשבון מול המלווים נסגר עם התשלום האחרון. במשכנתא הפוכה, סגירת ההלוואה נעשית אם מתקיים אחד משלושת התנאים כדלקמן:

א' – אם שני בני הזוג שנטלו את ההלוואה יעזבו את ביתם ויעברו לבית אבות או למוסד סיעודי. במקרה הזה, הדירה או הנכס השייך להם יימכר. הקרן שהצטברה עד לאותה העת בחשבונם של בני הזוג תחזור למלווים. בנוסף, גם הריבית שהצטברה על ההלוואה תועבר להם. שאר הסכום ממכירת הדירה, אם נותר כזה, יעבור לבני הזוג או לאפוטרופוסים שלהם. בדרך כלל, או שהסכום יעבור לבית האבות שבו מתגוררים בני הזוג, או שיעבור לילדים, שישמשו אפוטרופוסים.

ב' – המצב השני שבו יימכר הנכס ששועבד לטובת משכנתא הפוכה הוא אם שני בני הזוג שנטלו את ההלוואה ילכו לעולמם.

ג' –המצב השלישי – אם הדירה שתמורתה ניתנה המשכנתא ההפוכה תימכר לצד שלישי. מכירה כזאת ניתנת לביצוע גם אם בעלי הנכס לא הלכו לעולמם ולא עברו לבית אבות. לדוגמא – אם אחד הילדים לקח אליו את ההורים והם יתגוררו אצלו. במקרה הזה, המלווה מקבל בחזרה את הסכום שהלווה, כולל ריביות והצמדה. שאר הסכום עובר לבעלי הדירה ויוכל לשמש אותם לכל מטרה.

זכאות לקבלת משכנתא הפוכה

אף שהמתווה של משכנתא הפוכה הוא ברור, אין קביעה מוחלטת או דרישות באשר לגילם של נוטלי משכנתא הפוכה פוטנציאליים. קביעת הזכאות של הלווים למשכנתא מהסוג הזה היא, לפיכך, שרירותית למדיי וכפופה לשיקוליו של הבנק, או הגוף המלווה.  

משכנתא הפוכה פירושה כי הלווים ימשיכו לקבל בכל חודש את סכום הכסף המובטח מהמלווים. הסכום החודשי ימשיך להיות משולם, גם אם הסכום שנמסר ללווים עבר זה מכבר את הרך הנכס המשועבד לטובת ההלוואה. לפיכך, כנגד הרצון להלוות קיים תמיד החשש מפני הפסד.

בנוסף, בשום שלב ובשום זמן, המלווה איננו יכול לחזור בו או לסגת מההסדר. על אחת כמה וכמה נמנעת ממנו הזכות לממש את הנכס המשועבד, אם וכאשר עשה את הבלתי אפשרי והפסיק להעביר ללווים את תשלומי המשכנתא ההפוכה. התנאים לפקיעת ההסכם הם אך ורק התנאים כמפורט לעיל בסעיף "תנאים למכירת הנכס וסגירת ההלוואה".

לאור האמור לעיל, ברור מדוע המלווים הפוטנציאליים אינם ממהרים להגיע להסכמי משכנתא הפוכה – עם כל היתרונות הפוטנציאליים בהסכמים כאלה עבורם. נהוג לומר בהקשר הזה כי מי שעבר את גיל 60 ויש ברשותו נכס נדל"ן שאיננו משועבד עשוי להיות זכאי להלוואה במסגרת הסדר "משכנתא הפוכה". עם זאת, מוסדות פיננסיים רבים נוטים לדחות את גיל הזכאות. זאת, כמובן, במטרה להפחית את הסיכון להפסד עתידי. גם הערכת הנכס לצורך ההלוואה היא לרוב הערכה שמרנית, הלוקחת בחשבון רק באופן חלקי את עליית הערך הצפויה של הנכס.

מכירת הנכס וסגירת ההלוואה

עם מכירת הנכס, ובהנחה שהמכירה בוצעה בהתקיים התנאים הבסיסיים כמופרט לעיל, חלוקת התמורה היא כדלקמן:

שלב ראשון – המלווה נוטל תחילה את הכסף המגיע לו. מדובר בקרן ההלוואה שהצטברה מהיום הראשון ועד למכירת הנכס וקבלת התמורה בפועל. בנוסף, המלווה מקבל גם את כל  הריביות והפרשי ההצמדה שהצטברו עם השנים.

שלב שני – בעלי הנכס או היורשים שלהם מקבלים את יתרת הסכום, אם נותר סכום כל שהוא לאחר המכירה. במצב שבו הסכומים שהועברו עם השנים במסגרת הסכם משכנתא הפוכה גבוהים מערך הדירה והריביות, היורשים אינם מקבלים דבר. עם זאת, גם לא ניתן לחייב אותם להחזיר למלווה את הכסף שלכאורה הפסיד בעסקה הזאת.

אם בעלי הנכס אינם כשירים לבצע פעולות פיננסיות בעצמם, תועבר התמורה שהתקבלה ליורשים במסגרת אפוטרופסות. במצב הזה, היורשים מחויבים בשקיפות בכל הנוגע לפעולות שנעשות בסכום שהתקבל. המטרה מאחורי ההסדר הזה היא לגרום לכך שהתמורה ממכירת הדירה תשמש לטובתם ורווחתם של בעלי הנכס, עד יומם האחרון.

משכנתא הפוכה ואפשרויות נוספות

נטילת משכנתא הפוכה היא אפשרות ריאלית וטובה. עם זאת, היא טומנת בחובה לא מעט חסרונות: הראשון – תנאי משכנתא הפוכה אינם דומים לתנאי משכנתא רגילה, בעיקר בכל האמור לריביות. הסכומים המצטברים של התמורה החודשית והריביות, עלולים לגרום לכך שבסיכומו של עניין לא יוותר כסף ליורשים. אבל מה שגרו יותר – אם בעלי הנכס יצטרכו לעבור בשלב כל שהוא לדיור מוגן, הסכום שיישאר להם לצורך כך יהיה קטן באופן משמעותי מזה שהיה להם אילולי עסקת המשכנתא ההפוכה.

מיחזור משכנתא קיימת
מחזור משכנתא
נטילת משכנתא הפוכה
משכנתא הפוכה
משכנתא לקניית בית חדש
משכנתא חדשה
משכנתא משלימה
השלמה למשכנתא
גיוס משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
נטילת משכנתא למסורבים בבנקים
משכנתא למסורבים

חלופה אפשרית להסדר משכנתא הפוכה היא נטילת משכנתא לכל מטרה, שתשולם על ידי הילדים של בעל הנכס, כך ניתן יהיה להבטיח מצד אחד שהנכס יישאר במשפחה. מצד שני, את סכום המשכנתא שהתקבל ניתן לחלק לתשלומים שיועברו לבעלי הנכס. מאליו מובן שבמצב הזה, בעלי הנכס יכולים לבחור אם להישאר בו או להשכיר אותו ולעבור לבית אבות. למותר לציין כאן גם את העובדה שהסדר כזה חוסך את הריביות הגבוהות יחסית המאפיינות כל הסדר משכנתא הפוכה.

אם יש לכם צורך בנטילת משכנתא הפוכה או הלוואת משכנתא לכל מטרה כנגד נכסים, אתן נמצאים במקום הנכון. צרו קשר כבר כעת ויועצת פיננסית או יועץ מקצועי מטעמנו יצרו אתכם קשר בהקדם. הם ילוו אתכם לאורך כל הדרך מרגע יצירת הקשר ועד לקבלת המזומנים. היועצים המקצועיים שלנו יסייעו לכם לבחון מספר אופציות פיננסיות אפשריות ולבחור את האופציה הטובה ביותר עבורכם.

חשוב לדעת – המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים. צרו קשר כעת ושיהיה בהצלחה.

אהבתם? הנה עוד מאמרים שאולי תרצו לקרוא

סוגי משכנתא קיימים, ההבדלים ביניהם והיתרונות שלהם
סוגי משכנתא
הלוואה למסורבים בבנק, הלוואות למסורבים בבנק, הלוואות למסורבי בנקים
הלוואות למסורבים בבנק
משכנתא לקניית בית חדש
משכנתא חדשה
הלוואות למשכנתא משכנתא הפוכה משכנתא למוגבלים משכנתא לבעלי בי די איי שלילי , הוצאה לפועל
הלוואות למשכנתא
גיוס משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
נטילת משכנתא למסורבים בבנקים
מסורבי משכנתא