לחצו להתקשרות:

משכנתא בלי הון עצמי לדירה

נטילת משכנתא בלי הון עצמי אפשרית באמצעות השלמת משכנתא דרך גופים פיננסיים שונים או באמצעות גיוס הון עצמי למשכנתא ממקורות עצמיים. מהן הנחיות בנק ישראל בנושא ההון העצמי לרכישת דירה? אילו דרכים ומאילו מקורות אפשר לגייס הון עצמי למשכנתא? אילו גופים פיננסיים מעניקים הלוואה למשכנתא לגיוס הון עצמי? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בדרכים הקיימות לנטילת משכנתא בלי הון עצמי, או משכנתא עם הון עצמי נמוך.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללווים המעוניינים לרכוש דירה חדשה או נכס נדל"ן אחר בהשגת המימון הנדרש לביצוע העסקה. בנוסף, ניתן להסתייע בהם גם בהשגת השלמת משכנתא בהתאמה עם הוראות בנק ישראל. אם אתם מעוניינים לרכוש דירה חדשה ואם אין לכם הון עצמי או יש לכם הון עצמי נמוך, זה המקום הנכון עבורכם.

כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית מנוסה או יועץ פיננסי מטעם המקור למשכנתא אופטימלית יחזרו אליכם בהקדם. הם ילוו אתכם מרגע יצירת הקשר ועד לסיום עסקת הרכישה. המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים בהשגת משכנתאות, הלוואות משלימות או הלוואות לעסקים. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד ראשון בדרך להצלחה.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

משכנתא בלי הון עצמי הנחיות בנק ישראל

בתחילת העשור הנוכחי החלו מחירי הדירות בישראל לטפס במהירות. לאור העליות המהירות במחירי הנדל"ן, גיבש בנק ישראל מספר הנחיות שנועדו לשמור על היציבות בשוק הנדל"ן ולמנוע התמוטטות בענף. גיבוש ההנחיות כאמור הושפע, ללא ספק, מהקשיים בשוק הנדל"ן שחוו אזרחי ארה"ב באותה התקופה.

הנחיות בנק ישראל בנושא משכנתאות

 

הנחיות בנק ישראל בנושא משכנתאות מתייחסות הן לחובות ולזכויות של נוטלי המשכנתא והן לצעדים שהבנקים עצמם צריכים לנקוט במטרה להגביר את היציבות שלהם. להלן עיקרי הוראות בנק ישראל לבנקים בנושא משכנתאות:

גובה ההון העצמי למשכנתא

הנחיות בנק ישראל קובעות במפורש שלא ניתן לקחת באמצעות הבנקים הלוואת משכנתא ללא הון עצמי, קרי משכנתא בגובה מחיר הרכישה של הנכס. על רוכשי הנכס, על פי ההנחיות, להעמיד הון עצמי בגובה 25% לכל הפחות ממחיר הנכס לצורך העסקה. אם מדובר בשיפור מגורים – הון עצמי למשכנתא יעמוד על 30% ממחיר הנכס. אם מדובר ברכישת דירה או נדל"ן להשקעה – גובה המשכנתא המכסימאלי יהיה 50% מערך העסקה.

גובה ההחזר מההכנסה

הנחיות בנק ישראל קובעות שההחזר החודשי לטובת המשכנתא לא יעלה על 50% מגובה ההכנסה נטו של הלווים. המשמעות – ככל שההכנסה גדולה יותר, כך המשכנתא תהיה בסכום גבוה יותר. להנחיה הזאת יש מספר הנחיות נלוות, המקשות על נטילת משכנתא במקרים שבהם הלווים מחויבים מלכתחילה להלוואות אחרות, שההחזרים שלהן מקטינים למעשה את ההכנסה החודשית נטו.

מספר ההחזרים

בנק ישראל איננו מתיר לבנקים לפרוש את החזרי המשכנתא לתקופה שמעל 30 שנה – כלומר 360 תשלומים. הגבלת אורך חיי המשכנתא נועדה לחסום את האפשרות להגדלת מספר התשלומים בכדי להקטין את החזר ההלוואה החודשי.

מחיר מרבי לנכס וערבות כנגד אחוז החזר גבוה

הנחיות בנק ישראל מגבילות את מחיר הנכס שתמורתו ניתן לקבל משכנתא. מחד גיסא, אין הגבלה על האפשרות להעניק משכנתא על נכס יקר יותר. מאידך, הבנקים מחויבים להעמיד ערבות כנגד סכום המשכנתא החורג מההנחיות. בנוסף, בעבור סכום ההחזר שמעל 40% מגובה ההכנסה נטו, הבנקים מחויבים גם כן להעמיד ערבויות מתאימות.

כתוצאה מכל אלה, הבנקים נזהרים שלא להעניק משכנתא שההחזר שלה יהיה מעבר לגובה 40% מההכנסה נטו של הלווים. אם הלוואה כזאת אכן ניתנת, הריביות בעבורה שונים מהריביות הרגילות על המשכנתא

מקורות להשלמת משכנתא בלי הון עצמי

נקודת המוצא של הוראות בנק ישראל היא שכל יחיד או זוג המעוניין לרכוש דירת מגורים, צבר בוודאי סכום מסוים שיוכל לשמש כהון עצמי. כיון שכך, השאירו קברניטי הבנק את אופן הגיוס של השלמת משכנתי לשיקול דעתם של הלווים. המגבלה המשמעותית היחידה לצורך העניין היא שלא ניתן לקחת הלוואה בנקאית לצורך השלמת משכנתא בבנק.

בנוסף, ההנחיות כאמור נועדו בעיקר למנוע פגיעה ביציבות הפיננסית של הבנקים. יציבות פיננסית הינה אינטרס כללי, כיון שאין ישראלי שאין לו ממשק כל שהוא עם הבנקים. הוראות בנק ישראל אינן נוגעות במישרין בגופים פיננסיים אחרים, שחלק מהם מעניק גם הוא משכנתאות לדיור.

משכנתא חוץ בנקאית יתרונות של משכנתא ממקורות חוץ בנקאיים
חוץ בנקאית יתרונות
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא למסורבי בנקים
משכנתא אופטימלית 2015
מי מתאים לחוץ בנקאית?
כדאיות משכנתא חוץ בנקאית
כדאיות חוץ בנקאית?
מוגבלים בחשבון בבנק
משכנתא למוגבלים
ריביות משכנתא חוץ בנקאית
ריבית חוץ בנקאית

בשורות הבאות נפרט כמה דרכים ואפשרויות גיוס הון עצמי למשכנתא שאינן סותרות את הנחיות בנק ישראל.

חסכונות, פיקדונות והון עצמי

שכירים, עצמאיים ובעלי עסקים רבים חוסכים אחוז מסוים מההכנסה שלהם באופן קבוע. בחלק מהמקרים מדובר בתוכניות חיסכון לטווח הקצר והבינוני. בחלק מהמקרים מדובר בפיקדונות לפרקי זמן משתנים. עד לפני שני עשורים, הריביות ששולמו על החסכונות היו אכן אטרקטיביות. הריביות בשנים האחרונות הן כה נמוכות, עד שפתיחת תוכנית חיסכון לטווח בינוני איננה נחשבת מעשה חכם.

לווים שיש ברשותם תוכניות חיסכון עשויים לגלות כי הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות עם הכסף הוא למשוך אותו ולהשתמש בו כהון עצמי למשכנתא. גם אם בחיסכון נצברו כמה אלפי שקלים בלבד, הדבר יכול בהחלט לעזור.

הון עצמי וקרנות פנסיה והשתלמות

חלק ניכר מהשכירים וגם חלק מהעצמאיים, חוסכים מדי חודש חלק מההכנסות שלהם. חלק מהחסכונות נועדו לתקופת הפנסיה ונצברים באמצעות קרנות פנסיה. חלק מהחוסכים, בעיקר בשנים האחרונות, חוסכים עבור הפנסיה בקופות גמל. אף שמדובר בחיסכון ייעודי לתקופת הפנסיה, הרי שבמקרים מסוימים החיסכון הזה עשוי לסייע בנטילת משכנתא בלי הון עצמי. וכל זה, רק בתנאי שבקרן הפנסיה נצברו סכומים גבוהים.

אם התנאי דלעיל מתקיים ובקרן הפנסיה אכן נצברו סכומים גבוהים, הרי שברוב המקרים ניתן ליטול הלוואה של כמה עשרות אלפי שקלים מקרן הפנסיה עצמה. הלוואה כזאת עשויה לקדם באופן משמעותי את האפשרות לרכישת דירה באמצעות משכנתא בלי הון עצמי.

הוראות בנק ישראל וקרנות הפנסיה

על מנת לצמצם את הפגיעה האפשרית בלווים, הונחו קרנות הפנסיה לפני מספר שנים להעניק הלוואות רק מהפקדות החוסך ומהפקדות המעביד. ההנחיות אוסרות במפורש מתן הלוואות לחוסכים על חשבון הפיצויים. סיבה אחת לכך היא החיוניות של הפיצויים לחוסך במקרה של פיטורין מהעבודה. הסיבה השנייה והחשובה יותר היא שבמקרים מסוימים לא יהיו החוסכים זכאים לפיצויים.

ריבית הלוואות מקרנות פנסיה

הלוואות דרך קרן הפנסיה ניתנות בריביות גבוהות יחסית, לתקופה של שבע שנים לכל היותר. כמו כן, לא ניתן לקחת הלוואה כזאת אם מבקש ההלוואה קרוב לגיל הפרישה ונותרו לו פחות משבע שנים לפנסיה. (62 אצל נשים, 67 אצל גברים, נכון למועד כתיבת שורות אלה). המשמעות – גבר מגיל 60 ומעלה ואישה מגיל 55 ומעלה לא יוכלו ללוות כספים מקרן הפנסיה שלהם.

הון עצמי למשכנתא מקרנות השתלמות

דרך נוספת להשיג השלמת הון עלמי למשכנתא היא ללוות כספים מקרנות השתלמות. כאן הפרוצדורה פשוטה יותר ומעניינת יותר. ניתן ללוות עד מחצית הסכום שהצטבר נכון לרגע הבקשה. את הסכום לא חייבים להחזיר, אלא רק את הריבית. בתום תקופת החיסכון יתקזז סכום ההלוואה ולרשות החוסך יועבר רק הסכום הנותר.

הלוואה לכל מטרה על חשבון נכס קיים

אחת הדרכים היותר מעניינות להשגת הון עצמי למשכנתא הינה נטילת משכנתא לכל מטרה על חשבון נכס השייך למשפחה. החלק הטוב בעסקה כזאת הוא הריביות הנמוכות יחסית שניתן להשיג עבור הלוואה כזאת. החלק היותר מסובך הוא בניית האמון בין בעלי הנכס לבין הלווים. אין מדובר בעניין של מה בכך ויש צורך באמון מלא שהלווים אכן יעמדו בחלקם ויעמדו בהחזרי ההלוואה. מבחינת הלווים, מדובר בהלוואה שההחזרים שלה נוספים על החזרי המשכנתא הרגילים.

הון עצמי והלוואות חוץ בנקאיות

מעבר לפתרונות שהוצעו, ניתן לשקול אפשרות לנטילת הלוואות חוץ בנקאיות להשלמת הון עצמי למשכנתא. הלוואות כאלה אינן פוגעות באשראי שמעניק הבנק  ללווה ואינן משפיעות על האובליגו שלו. זאת, לעומת הלוואות בנקאיות שאכן מחושבות באובליגו ועלולות לפגוע באפשרות של הלווים לקחת משכנתא.

היועצים המקצועיים המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללווים פוטנציאליים המעוניינים להשיג משכנתא משלימה למשכנתא, בנוסף למשכנתא הרגילה לדירה החדשה שלהם. אם אתם זקוקים לסיוע בהשגת הלוואה משלימה למשכנתא ואם אתם מעוניינים להשיג את המשכנתא הטובה ביותר בתנאים הטובים ביותר עבורכם – אתם במקום הנכון.

צרו קשר כבר כעת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. לחילופין, ניתן ליצור קשר טלפוני בשעות העבודה המקובלות. יועצת פיננסית מקצועית ומיומנת או יועץ משכנתא איכותי ומנוסה יצרו אתכם קשר בהקדם. המקצוענים של המקור למשכנתא אופטימלית ילוו אתכם לאורך כל הדרך, החל מיצירת הקשר וכלה בהשלמה מוצלחת של עסקת הרכישה.

היועצים הפיננסיים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל רחבי הארץ באחוזי הצלחה גבוהים בהשגת משכנתאות, הלוואות לעסקים ואשראי. צרו קשר כבר כעת ועלו על הדרך לדירה החדשה שלכם.