לחצו להתקשרות:
מאמרים קשורים

רישום הערת אזהרה למשכנתא

הערת אזהרה למשכנתא בטאבו נרשמת בדרך כלל לטובת הגוף שהעניק משכנתא חוץ בנקאית או בנקאית או מימון לרכישת נכס נדל"ן. מהי בדיוק הערת אזהרה בטאבו? מה המשמעות שלה לגבי רוכש הנכס ומוכר הנכס? מי רושם את הערת האזהרה בטאבו? אילו פעולות דורשות רישום הערת אזהרה בטאבו? בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית יסייעו לכם בהשגת משכנתא חוץ בנקאית  מותאמת אישית בתנאים הטובים ביותר. כמו כן, ניתן לקבל סיוע בהשגת הון עצמי למשכנתא, כנדרש על פי הנחיות בנק ישראל. היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מעניקים את שירותיהם הטובים בכל רחבי הארץ. כדאי לפנות אלינו כבר כעת ולעשות את הצעד הראשון לקראת בית משלכם.

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

מהי הערת אזהרה למשכנתא בטאבו

הערת אזהרה הינה התחייבות של בעל המקרקעין או בעל נכס נדל"ן, לעשות בנכס שברשותו עסקה, או להימנע מעשיית עסקה כל שהיא בנכס. רישום ההערה בטאבו מזהיר ומודיע לכל מי שמעוניין בנכס שלגבין נרשמה ההערה, כי קיימת התחייבות קודמת של בעל הנכס. הערת האזהרה נרשמת בטאבו, שהוא מרשם המקרקעין בישראל. גם נטילת משכנתא חדשה מחייבת רישום הערת אזהרה בטאבו, לטובת המלווים.

הטאבו – רשם המקרקעין בישראל

השם "טאבו" (או "טאפו" בתורכית) מקורו בשיטת רישום המקרקעין הערבית. השיטה הזאת, שאותה ירשו התורכים משהשתלטו על האימפריה המוסלמית, הוכיחה את יעילותה לאורך מאות רבות של שנים. מרשם המקרקעין בישראל מכונה גם הוא "טאבו". זאת, כיון שנמצא כי זהו השם המייצג, הממצה והמוכר ביותר לצורך העניין. גם שיטת הרישום של הטאבו דומה לזו שהייתה נהוגה בעבר, עם התאמה למצב הנוכחי. לדוגמא – כיום ניתן לבצע פעולות של רישום הערת אזהרה בצורה מקוונת. זאת, באמצעות מורשים המחזיקים ברשותם כרטיס חכם המאפשר ביצוע הרישום כאמור.   

הטאבו מחזיק ברשותו את שטרות המכר של כל נכסי הנדל"ן בישראל. לפיכך, הערת אזהרה למשכנתא בטאבו יוצרת התניה של שינוי בעלות או שינויים בנכס הנטועה בלב ליבה של המערכת השומרת על האינטרסים של בעלי הנכס.

פנקסי הטאבו פתוחים לעיון הציבור, כמו גם הערות האזהרה שנרשמו בהם. רק רישום בטאבו מהווה הוכחה סופית ומוחלטת לחזקתו של מאן דהו על נכס נדל"ן. לפיכך, רישום הערת אזהרה בטאבו מהווה הוכחה חד משמעית לכוונה של בעל הנכס לבצע עסקה, או לחילופין להימנע מביצוע עסקה כל שהיא במקרקעין או בנדל"ן שברשותו.

סוגי משכנתא קיימים, ההבדלים ביניהם והיתרונות שלהם
סוגי משכנתא
הלוואה למסורבים בבנק, הלוואות למסורבים בבנק, הלוואות למסורבי בנקים
הלוואות למסורבים בבנק
משכנתא לקניית בית חדש
משכנתא חדשה
הלוואות למשכנתא משכנתא הפוכה משכנתא למוגבלים משכנתא לבעלי בי די איי שלילי , הוצאה לפועל
הלוואות למשכנתא
גיוס משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
נטילת משכנתא למסורבים בבנקים
מסורבי משכנתא

משמעות רישום הערת האזהרה

המשמעות של רישום הערת האזהרה בטאבו, היא שבעל הנכס איננו יכול להתחייב לעשות פעולה הנוגדת את אופי הערת האזהרה. לחילופין, הוא איננו יכול לבצע בנכס פעולה שממנה התחייב במפורש להימנע, באמצעות הערת האזהרה. לדוגמא – בעל הנכס איננו יכול להתחייב למכור את הנכס שברשותו לאדם, או אפילו לנהל איתו משא ומתן, אם נרשמה על הנכס הערה לטובת רוכש פוטנציאלי אחר. נטילת משכנתא חוץ בנקאית או אחרת לרכישת נכס נדל"ן, מותנית בכך שעל הנכס המיועד לרכישה אין רישום של הערת אזהרה. לחילופין, אם ישנה הערה כזאת, רק לאחר שתימחק תוכל להתממש העסקה החדשה על הנכס.

מבחינת מי שרוכש את הנכס או את הזכויות לגביו, כפי שמפורט בהערת האזהרה, הרי שרישום ההערה מבטיח לו את השלמת הפעולה, אם וכאשר ימלא את כל התנאים הנדרשים לשם כך. בדרך כלל, התנאי העיקרי הוא העברת התמורה הכספית לבעל הנכס.

תוקפה של הערת אזהרה בטאבו הוא זמני, ויפוג אם וכאשר מתמלאים כל התנאים הדרושים לכך. לדוגמא – אם נרשמה הערת אזהרה בטאבו לטובת מי שהעניק משכנתא לרכישת הנכס, תוקפה יפוג עם תשלום מלוא סכום המשכנתא, כפי שנקבע בחוזה ההלוואה. זה המקום לציין כי יש לבצע רישום הערת אזהרה בטאבו בצורה מדויקת. זאת, כיון שכבר נרשמו בעבר מקרים שבהם התמלאו כל התנאים להסרת ההערה, ובכל זאת הביטול של הערת האזהרה לקח זמן נוסף, ואף עלה בממון רב.

מי רושם הערת אזהרה בטאבו

מי שמבצע בפועל את רישום הערת האזהרה, הוא הנציג מטעם הרוכש ו/או בעל העניין בביצוע הרכישה. בהליך נטילת הלוואת משכנתא לרכישת נכס נדל"ן, מתבצע רישום הערת אזהרה בטאבו לטובת הרוכש הפוטנציאלי. מאוחר יותר, מתבצע רישום הערת אזהרה בטאבו לטובת הגוף שהעניק את הלוואת המשכנתא. הערת האזהרה מונעת אפשרות של מכירת הנכס לצד שלישי, בלא ידיעה או מעורבות של המוסד  או האדם שלטובתו נרשמה ההערה.

טפסים והתחייבובות בעת רישום הערת אזהרה

רישום הערת אזהרה בטאבו חייב להיות מלווה בכל הטפסים הנדרשים. בין השאר, נדרשת התחייבות בכתב של בעל הנכס לביצוע פעולה / הימנעות מביצוע פעולה. כמו כן, נדרש למלא טופס בקשה לרישום הערת אזהרה, שייחתם על ידי החייב והזכאי. העדרה של אחת החתימות עשוי להאט את הליך הרישום. אם מדובר בהערת אזהרה לטובת משכנתא, הרי שיש למלא טופס מיוחד לנושא הזה.

פעולות נוספות הדורשות הערת אזהרה

כפי שהוזכר לעיל, פעולת מכירה או הימנעות ממכירה של נכס נדל"ן, דורשת רישום הערת אזהרה בטאבו. גם הגוף שהעניק הלוואה או משכנתא לרכישת נכס נדל"ן, רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתו. ואולם מעבר לפעולות הללו, ישנן גם פעולות נוספות הדורשות רישום הערת אזהרה כאמור:

השבחת נכס

פעולת השבחה של נכס נדל"ן על ידי גוף חיצוני כל שהוא, דורשת התייחסות באמצעות הערת האזהרה. זאת, בעיקר אם הגוף המבצע את פעולת ההשבחה מתכוון להפיק תועלת כלכלית כל שהיא מביצוע ההשבחה. כך, גופים המבצעים השבחת נכס על פי התכנית המכונה "תמ"א 38", ירשמו לטובתם, בהסכמת הדיירים בנכס, הערת אזהרה בטאבו. בנק או גוף פיננסי המעניק לבעלים של נכס נדל"ן משכנתא לשיפוצים בנכס ספציפי, ירשום לזכותו הערת אזהרה על הנכס המדובר.

הריסת נכס ובנייתו מחדש – "פינוי בינוי"

אותם הדברים כפי שנרשמו לעיל, אמורים גם לגבי תוכנית "פינוי בינוי" על כל המשתמע ממנה. הגוף המבצע את תכנית ההריסה והבנייה מחדש, משקיע סכומי כסף גדולים בהוצאת התכנית לפועל. זאת, כמובן, במטרה להפיק רווח כספי בסיכומו של עניין. רישום הערת אזהרה בטאבו מבטיח שכל הדיירים או חלק מהם, לא יוכלו לנהל משא ומתן עם גורם אחר על שיפור תנאי העסקה, לאחר שהיא כבר נחתמה עם גוף מסוים. הרישום מבטיח גם גופים פיננסיים שהעניקו משכנתאות לצורך רכישת אחד או יותר מהדירות בבניין המפונה, לא יוכלו להתנגד ולמנוע ביצוע העסקה, לאחר שנחתמה כדין.

המשמעות היא שמי שמעוניין להוציא לפועל תכנית תמ"א 38 או "פינוי בינוי" המתייחסת לנכס שבעבורו קיימת הערת אזהרה למשכנתא בטאבו, חייב לקבל תחילה את האישור של מי שהעניק את המשכנתא לרכישת הנכס. אם לתרגם את הדברים ללשון ברורה יותר – הנכס משועבד לנותן המשכנתא והוא למעשה אחד הבעלים שלו. הוא איננו רשאי לממש את הנכס – משמע למכור אותו בלא סיבה. עם זאת, מי שנרשמה לטובתו הערת אזהרה על הנכס, רשאי בהחלט למנוע הוצאה לפועל של עסקה בנכס הנדל"ן הזה, על פי ראות עיניו.

היועצים המקצועיים של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים בהשגת משכנתא חוץ בנקאית המותאמת לכל דורש. ההתאמה הינה אישית ומתבצעת בתנאים הטובים ביותר האפשריים עבור נוטל המשכנתא. בתום הליך רכישת הנכס תירשם הערת אזהרה לטובת הגוף שהעניק את המשכנתא, הערה שתוסר עם תום תשלומי המשכנתא וסילוק החוב.

אנשי המקצוע של המקור למשכנתא אופטימלית פועלים בכל הארץ ומעניקים את מירה תשומת הלב ללקוחותיהם. כדאי ליצור קשר כבר כעת באמצעות האינטרנט, או בטלפון בשעות הקבלה. אנשי המקצוע שלנו יחזרו אליכם וילוו אתכם לאורך כל הדרך עד לסיום הליך הרכישה של הנכס ורישום הערת האזהרה כנדרש בטאבו.

אהבתם את המאמר? אולי תרצו לקרוא עוד

סוגי משכנתא קיימים, ההבדלים ביניהם והיתרונות שלהם
סוגי משכנתא
הלוואה למסורבים בבנק, הלוואות למסורבים בבנק, הלוואות למסורבי בנקים
הלוואות למסורבים בבנק
משכנתא לקניית בית חדש
משכנתא חדשה
הלוואות למשכנתא משכנתא הפוכה משכנתא למוגבלים משכנתא לבעלי בי די איי שלילי , הוצאה לפועל
הלוואות למשכנתא
גיוס משכנתא חוץ בנקאית
משכנתא חוץ בנקאית
נטילת משכנתא למסורבים בבנקים
מסורבי משכנתא