לחצו להתקשרות:

הלוואה למשכנתא לבעלי נכסים

הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא נדרשת במקרה של סירוב משכנתא בבנק או סירוב בבנק למתן הלוואה. באילו מקרים מסרב הבנק להעניק משכנתא חדשה או הלוואה? אילו פתרונות חלופיים לנטילת משכנתא ניתן למצוא? במאמר שלפנינו נרחיב מעט את היריעה בשאלות דלעיל.

היועצים הפיננסיים המנוסים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים במציאת הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא אופטימלית. זאת בהתאמה לדרישות, לצרכים וליכולות של הלקוחות. ניתן להסתייע במומחים של המקור למשכנתא אופטימלית בהשגת הלוואת משכנתא גם במקרים בעייתיים במיוחד.

(ראו גם: משכנתא למוגבלים בחשבון הבנק)

המקור למידע אובייקטיבי ברשת
התאמה מקצועית עבורך לנותני שירות מתאימים
בדיקת איכות של נותני שירות

סירוב משכנתא בבנק

קבלת סירוב לבקשת משכנתא בבנק איננה עניין של גחמה או אירוע חד פעמי. סירוב משכנתא בבנק נובע מהתנהלות פיננסית בעייתית של בעלי החשבון. מבחינת הבנק, אין זה משנה אם ההתנהלות הבעייתית בחשבון הבנק  היא תוצאה של סיבות אובייקטיביות או של חוסר אחריות מצד בעלי החשבון.

להלן חלק מהסיבות האפשריות לסירוב

משכנתא עם הכנסה נמוכה

הכנסה נמוכה היא אחד המכשולים היותר קשים לעניין קבלת משכנתא. הנחיות בנק ישראל משנת 2013 מגבילות את גובה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא. על פי ההנחיות הללו, ההחזר החודשי לא יכול להיות גבוה מאשר חמישים אחוז (50%) מהשכר נטו של כל החתומים על המשכנתא גם יחד. ככל שההכנסה נמוכה יותר, ההחזר החודשי האפשרי נמוך יותר. כתוצאה – גם גובה המשכנתא המכסימאלי נמוך יותר.

לדוגמא: אדם רוצה לרכוש דירה במיליון ומאתיים אלף שקלים (1,200,000 ₪ ). גובה ההון העצמי שלו עומד על 30% מסכום הרכישה, כלומר 360,000 ₪, מה שבהחלט יכול להספיק. ואולם ההכנסה של מבקש המשכנתא ושל אשתו גם יחד, עומדת על 8,000 ₪. ההחזר החודשי של משכנתא כזאת מתקרב לסכום של 4,000 ₪, גם בפרישת ההחזר על פני 30 שנה. במצב הזה, גם אם הלקוח מתנהל באחריות ונחשב לקוח אחראי, סביר שלא תאושר לו משכנתא. לחילופין, ייתכן שתאושר לו משכנתא נמוכה בהרבה – 700,000 ₪ או מעט יותר.

למרות כל האמור לעיל, ניתן למצוא פתרונות חוץ בנקאיים טובים בדיוק למקרים הללו. על פתרונות אפשריים ראה: משכנתא עם הכנסה נמוכה.

BDI לא תקין
בי די אי שלילי
ללא הון עצמי
משכנתא הפוכה
משכורת נמוכה של בני הזוג
הכנסות נמוכות
הוצל"פ
הוצאה לפועל
מוגבלים בחשבון בבנק
מוגבלים בחשבון
המחאות חוזרות
שקים שחזרו

הון עצמי נמוך

אם ההכנסה עלולה להוות מכשול, הרי שהעדר הון עצמי מספיק לרכישת הנכס עלול להיות בעייתי אף יותר. הנחיות בנק ישראל קובעות שההון העצמי לרכישת הדירה החדשה לא יפחת מגובה של 25% מערך הנכס וגם זה, אך ורק לצורך נטילת משכנתא חדשה. ברכישת דירה שנייה, ההון העצמי צריך לעמוד על 30% מערך הנכס. ברכישת נכס נוסף על הנכס הקיים, גובה המשכנתא המכסימאלי יעמוד על 50% מערך הדירה.

הון עצמי נמוך עלול בהחלט להעיב על האפשרות לרכוש דירה חדשה. בעניין זה, בנק ישראל איננו משאיר מקום לספק. עם זאת, קיימות לא מעט אפשרויות להתגבר על בעיית ההון העצמי. היועצים הפיננסיים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים ללקוחות במעוניינים לרכוש בית חדש בעזרת משכנתא עם הון עצמי נמוך.

התנהלות בעייתית בחשבון

התנהלות בעייתית בחשבון הבנק עלולה לגרום לבעיות חוזרות ונשנות. עם הבעיות הללו ניתן למנות חריגות ממסגרת האשראי, חיובי יתר בכרטיסי האשראי או התחייבויות גדולות מדיי יחסית להכנסה. התנהלות פיננסית כזאת עלולה לגרום לבנק להימנע מלכבד הוראות קבע. במקרים חמורים יותר, הבנק או חברת האשראי עלולים לחסום את כרטיס האשראי.

התנהלות בעייתית בחשבון הבנק איננה מכשול בפני עצמו לנטילת משכנתא. עם זאת, אישור הבקשה למשכנתא כולל גם בדיקת ההתנהלות בחשבון. זאת הסיבה שחלק מהמסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה, הם האובליגו של החשבון, ודפי תנועות אחרונות של החודשים האחרונים. דני המסמכים הללו נותנים אינדיקציה אמינה לגבה אופי ההתנהלות של בעלי החשבון.

הלוואה למשכנתא והגבלה בחשבון הבנק

אחת הסיבות היותר נפוצות לאי קבלת הלוואה בנקאית למשכנתא, הינה קיומה של הגבלה בחשבון הבנק. הגבלה בחשבון איננה נוגעת לאשראי או לאמון אישי שרוחשים פקידי הבנק ללקוח. היא נובעת ממחויבות של הבנק שבו מתנהל החשבון, כלפי בנק ישראל בכלל ומחלקת הפיקוח על הבנקים בפרט.

הגבלה בחשבון הבנק, ובמיוחד אם מדובר בהגבלה ראשונה, נוגעת אך ורק לאיסור על שימוש בהמחאות המשוכות על החשבון המוגבל. מעבר לכך, החשבות אמור להתנהל כסדרו. יחד עם זאת, הגבלה בחשבון הבנק היא במרבית המקרים תוצאה של התנהלות בלתי אחראית בחשבון, כפי שהוסבר בסעיף קודם. לפיכך, התוצאה של הגבלה בחשבון הינה הימנעות של הבנקים ממתן משכנתא למוגבלים, שלא לדבר על הלוואה בנקאית עסקית או אחרת. במקרים רבים, גם העובדה שנוטלי המשכנתא הם בעלי נכסים בעצמם, אינה משנה בדרך כלל את המצב.

הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא

אם מי שביקש ההלוואה כאמור הוא מוגבל בבנק מצד אחד אבל הוא בעל נכסים מצד שני, ישנה אפשרות ריאלית שחברה או גוף חוץ בנקאי ייאותו להעניק לו הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא. אמנם תנאי ההלוואה לא יהיו זהים לאלה שהיה מקבל בבנק, אבל לעומת זאת היא עשויה לחסוך עגמת נפש רבה ללקוח המעוניין להשתמש בה למטרות שונות. מטרות כאמור יכולות להיות עסקיות או משפחתיות. (ראו גם: משכנתא חוץ בנקאית)

היועצים הפיננסיים של המקור למשכנתא אופטימלית מתמחים בהשגת הלוואות חוץ בנקאיות למשכנתא עבור מוגבלים בבנק ממקורות שונים. נציגי החברה מבצעים תחקיר יסודי על דורש ההלוואה. זאת, במטרה לעמוד על יכולת ההחזר שלו מצד אחד ולהתאים עבורו את ההלוואה באופן המושלם ביותר מצד שני.

אמנם חברות חוץ בנקאיות נוטלות סיכונים שהבנקים מעוניינים להימנע מהם, אבל הן מספיק מתוחכמות בכדי לעמוד על שיווי המשקל האמיתי בין היכולות של הלווה לבין גובה ההלוואה הנדרשת לו. במילים אחרות – גופים חוץ בנקאיים שונים מצמצמים את שולי מרווח הביטחון שלהם. בתמורה, הם מעניקים הלוואת משכנתא בתנאים פחות אטרקטיביים מבחינת הלווה.

הלוואה חוץ בנקאית על חשבון המשכנתא

נטילת הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא ניתנת לביצוע בשתי דרכים: הראשונה – מיחזור משכנתא. הדרך השנייה לקבלת הלוואת משכנתא מהסוג הזה הינה נטילת משכנתא שנייה על הדירה או נכס הנדל"ן.

מחזור והגדלת משכנתא

מחזור והגדלת משכנתא הוא בעצם תהליך שבו מוחלפת משכנתא קיימת במשכנתא חדשה, גדולה יותר. ההליך עצמו הוא מורכב מעט וחייב להתבצע בצורה מדויקת. עם זאת, בסיומו נותר בידי בעלי הנכס סכום כסף שבו הם יכולים להשתמש למטרות שונות. בין השאר, ניתן להשתמש בסכום הזה לסגירת חובות עבר, פירעון תשלומי הוצאה לפועל שונים או רכישת נכס נדל"ן נוסף. (ראו ם: מחזור משכנתא)

נטילת משכנתא שנייה על הנכס

בעלי נכס המעוניינים לקחת הלוואה על חשבונו, לא תמיד יכולים להשלים את המבצע בהצלחה. הסיבות לכך הם מגוונות, אבל קשורות ברובן להיותם לקוחות בעייתיים בבנק.

במקרים אחרים, המשכנתא הקיימת ניתנה בתנאים כה אטרקטיביים, שפשוט חבל לחסל אות בתמורה למשכנתא בתנאים פחות טובים. הפתרון במקרה כזה הוא נטילת משכנתא שנייה על הנכס, תוך רישום הערת אזהרה מדרגה שנייה.

פירוש הדבר הוא שאם הנכס יועמד למכירה, יקבל הנושה הראשון את מלוא כספו. רק לאחר מכן יקבלו הנושים האחרים את חלקם. רישום הערת אזהרה מדרגה שנייה, הופכת את מעניק ההלוואה לנושה שני. גם במקרה הזה, אם ההלוואה ניתנה בצורה נכונה, יקבל הנושה השני את מלוא כספו בחזרה.

היתרון כאן הוא ברור – פחות פרוצדורה. אבל החיסרון הוא, שמרבית הבנקים לא יאפשרו רישום הערת אזהרה מדרגה שנייה על הנכס המשועבד להם. זאת, גם אם בעל הנכס החזיר כבר את מרבית סכום ההלוואה.

אנשי המקצוע המיומנים של המקור למשכנתא אופטימלית מסייעים לבעלי נכסים המעוניינים בכך במציאת פתרונות פיננסיים איכותיים. אחד הפתרונות הוא נטילת הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא, בהתאמה ליכולות, לצרכים ולדרישות של בעלי הנכס.

אם גם לכם נדרשת הלוואה חוץ בנקאית למשכנתא ואם הבנקים מסרבים – זה המקום בשבילכם. כדאי ליצור קשר כבר כעת, דרך האתר או בטלפון. איש מקצוע מיומן מטעמנו יחזור אליך וילווה אותך כל הדרך לקראת ההצלחה בגיוס ההלוואה המבוקשת.